Přejít na hlavní obsah

Skončila pilotní fáze Partnerství ve vzdělávání

anotace_Konference_reditelu.jpgZávěrečnou akcí pilotní fáze projektu Partnerství ve vzdělávání se stala výroční konference ředitelů partnerských středních škol a vedení Masarykovy univerzity, která se uskutečnila 11. prosince. Pozvání přijala asi polovina z třiceti partnerských škol.

Hlavním cílem setkání bylo shrnout dosavadní průběh spolupráce, nastínit její další možnosti do budoucna a představit zástupcům středních škol politiku univerzity v oblasti přijímacího řízení a otevírání přístupu ke studiu. Za Masarykovu univerzitu se konference zúčastnil například rektor Petr Fiala a prorektor pro strategii a vnější vztahy Mikuláš Bek.

Na konferenci ředitelů středních škol se zástupci MU bylo navrženo další rozšíření spolupráce. Foto: Miroslav Mašek.
Na konferenci ředitelů středních škol se zástupci MU bylo navrženo další rozšíření spolupráce. Foto: Miroslav Mašek.

Během konference panovala neformální atmosféra, která přispěla k debatě mezi účastníky. Zástupci středních škol během ní navrhli několik podnětů pro další rozšíření spolupráce – například konzultace nadaných středoškolských studentů s odborníky z MU. Z dosavadních aktivit bylo pozitivně hodnoceno zejména poskytnutí informací o úspěšnosti uchazečů z partnerských škol při přijímacím řízení, speciální Den otevřených dveří a seminář pro výchovné poradce. „Zpětná vazba je pro naši školu velmi cenná, byl bych rád, kdyby nám informace o úspěšnosti uchazečů mohly být univerzitou dodávány každý rok,“ uvedl například ředitel brněnského Gymnázia, Elgartova 3 Tomáš Papírník. Diskuse se rozproudila také kolem Testů studijních předpokladů, které ředitelům představila prorektorka pro studium MU Zuzana Brázdová.

Po skončení oficiálního programu byl pro zájemce připraven doprovodný program v podobě prohlídky budov Fakulty sociálních studií a Celouniverzitní počítačové studovny.

Hlavní novinky