Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita otvírá cvičiště pro kybernetické útoky

Kybernetický polygon umožní expertům nacvičit třeba obranu před virtuálním útokem na jadernou elektrárnu.

Nová laboratoř umožňuje simulovat v podstatě jakoukoliv část kybernetického prostředí.

Fyzický i virtuální prostor, kde budou moci odborníci simulovat ty nejzávažnější kybernetické útoky a trénovat obranu, se dnes otevřel na Fakultě informatikyÚstavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Takzvaný Kybernetický polygon umožní vytvořit simulaci počítačové sítě v bezpečném uzavřeném prostředí, takže útoky je zde možné zkoumat a testovat bez rizika vlivu na reálnou vnější infrastrukturu.

Vybavení budou využívat informační specialisté z firem, studenti i pracovníci Národního bezpečnostního úřadu a dalších bezpečnostních složek.

„Prostor pro výzkum a výuku kybernetické bezpečnosti, ať už ten reálný nebo virtuální, který dnes otevíráme, je dalším konkrétním příkladem toho, jak se univerzita podílí na řešení aktuálních celospolečenských problémů a jak významnou roli při tom hraje spolupráce s dalšími institucemi,“ uvedl rektor MU Mikuláš Bek.

Nová laboratoř ve spojení s programovým vybavením a s nezbytným odborným zázemím umožňuje simulovat v podstatě jakoukoliv část kybernetického prostředí. Pokud by experti chtěli nacvičit obranu například před útokem na jadernou elektrárnu nebo systém řízení elektrické sítě, nepotřebují k tomu vstupovat do fyzické infrastruktury, ale všechno mohou namodelovat v prostředí virtuálním.

Vybudování polygonu a související infrastruktury si vyžádalo investici 22 milionů korun.

Polygon bude sloužit univerzitním odborníkům na kybernetickou bezpečnost, k výuce studentů, firmám sídlícím ve vědecko-technickém parku CERIT, bezpečnostním složkám státu a bezpečnostním týmům kritických infrastruktur. Využívat jej bude i Národní bezpečnostní úřad pro školení svých specialistů a pro různá cvičení nebo testování.

„První velkou zatěžkávací zkouškou z naší strany bude národní cvičení Cyber Czech 2015, které se odehraje v říjnu. Bude se jednat o technické cvičení, které bude simulovat reálné kybernetické útoky a které celé proběhne na tomto polygonu,“ sdělil ředitel úřadu Dušan Navrátil.

Vybudování Kybernetického polygonu a související infrastruktury, které je dalším krokem v rozvoji výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti, si vyžádalo investici 22 milionů korun, které univerzita získala z programu Bezpečnostního výzkumu ČR a Operačního programu Podnikání a Inovace.

Experti z MU se v minulosti podíleli například na přípravě zákona o kybernetické bezpečnosti, který vyžaduje, aby správci kritické infrastruktury dbali na její bezpečnost, protože velké kybernetické útoky cílí i na Českou republiku. Poslední velký útok se odehrál v roce 2013, byl rozfázovaný do čtyř dní a cílil na zpravodajské portály, mobilní operátory a banky. K efektivní obraně však Česko v současné době nemá dostatek odborníků. Také proto vznikl na Fakultě informatiky MU nový obor Bezpečnost informačních technologií, který se tématu speciálně věnuje.

Hlavní novinky