Přejít na hlavní obsah

Tajemství mozku a lidské mysli pomůžou odhalit unikátní tomografy

Magnetické rezonance za 100 milionů korun poslouží studiu neuro-degenerativních chorob i funkcí zdravého mozku.

Vyšetřování dobrovolnice za využití EEG i magnetické rezonance.

Dva unikátní tomografy pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy začali využívat odborníci z výzkumného centra Ceitec Masarykovy univerzity. Díky přístrojům za přibližně 100 milionů korun mohou zkoumat nejen řadu závažných onemocnění, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba, epilepsie či schizofrenie, ale využijí je také ke studiu fungování zdravého mozku například u rizikového chování řidičů nebo vnímání hudby.

„Výzkum, který se zde začíná rozvíjet, je dobrým příkladem spolupráce různých vědních oborů. Propojení lékařských, biologických nebo fyzikálních disciplín s obory z odlišné části vědního spektra, jako je psychologie, kinantropologie nebo hudební věda, může významně posunout poznání fungování lidské mysli,“ řekl při úterním slavnostním otevření laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování, do níž rezonance spadají, rektor MU Mikuláš Bek.

Příprava modelového pacienta na snímání.

Dva přístroje MAGNETOM Prisma se silou magnetického pole tři Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností a svými parametry se výrazně liší od těch, které se využívají v nemocnicích. „Díky novým magnetickým rezonancím budeme mít přesnější a detailnější výsledky měření a můžeme provádět nové typy měření, které dosud nebylo možné v České republice realizovat,“ uvedl koordinátor výzkumu mozku a lidské mysli Ivan Rektor.

Mezi první výzkumy, k nimž se přístroje využijí, patří mezinárodní studie o Parkinsonově a Alzheimerově nemoci. Během několika let budou lékaři sledovat vybrané pacienty a porovnávat u nich projevy nemoci, výsledky genetických testů a anatomické a funkční snímky jejich mozků. „Shromážděné znalosti nám v budoucnu pomohou s časnou diagnostikou choroby a se zlepšením prognózy,“ přiblížil Rektor.

Pohled ze zázemí.

V neurovědním centru v Ceitecu MU působí slov 72 lidí, od neurologů přes psychiatry až po fyziky a laboranty. Výzkum zahrnuje nejen klinické studie, ale také základní výzkum a technicko-metodické projekty, které se zabývají mimo jiné vývojem nových metod molekulárního zobrazování mozku.

Hlavní novinky