Přejít na hlavní obsah

Důležité momenty na študákově cestě

Šestého ročníku celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách, která se uskutečnila v polovině prosince v prostorách Vysokého učení technického v Brně, se zúčastnili i zástupci Masarykovy univerzity. Ti zde prezentovali aktivity svých studentských spolků a projekt Partnerství ve vzdělávání. Podtitul letošního šestého ročníku zněl Důležité momenty na študákově cestě. Konferenci pořádalo Akademické centrum studentských aktivit (ACSA).

Na konferenci se objevilo kolem sto padesáti zástupců necelé třicítky vysokých škol z celého Česka – ať už z řad studentů, pedagogů či vedení univerzit. Nechyběli ani zástupci ministerstva školství a také Českého národního týmu Bologna Promoters a Rady vysokých škol. Ti všichni debatovali o průběhu cesty studenta od okamžiků, kdy se na střední škole rozhoduje, na jakou školu se vydat, přes první chvíle na akademické půdě až po státní zkoušku. Bouřlivá debata se však strhla také nad tématem zprávy expertů OECD o stavu českého vysokého školství.

„Účastníci se aktivně podíleli na vytváření závěrů konference, které budou prosazovat i po jejím skončení. Shodli se například, že je důležité, aby vzdělávání bylo systematické a kontinuální od základní školy až po vysokoškolské studium a aby více než dosud podporovalo aktivitu a individuální schopnosti studentů,“ řekla jedna z organizátorek akce Zuzana Nováková. Delegáti se také shodli, že je třeba zlepšit komunikaci jak mezi středními a vysokými školami, tak mezi vysokými školami a budoucími zaměstnavateli.

S ohlasem se proto setkal projekt Partnerství ve vzdělávání Masarykovy univerzity. „Na konferenci byly připomenuty široké aktivity MU vůči středním školám a například také možnosti studia handicapovaných studentů,“ uvedl jeden z účastníků konference doc. Ivan Hálek z Ekonomicko-správní fakulty MU. Prezentaci MU na konferenci viděl kritičtěji člen Studentské komory Akademického senátu MU Tomáš Mozga. „Projekt Partnerství ve vzdělávání staví MU do pozice lídra v otázce úzké spolupráce vysokých škol se středními, protože nabízí středoškolákům i jejich učitelům velké množství informací o studijních oborech. Je proto trochu škoda, že MU prezentovala tento projekt jen formou informační tabule. Pro zástupce ostatních škol to mohl být velmi inspirativní příspěvek,“ posteskl si Mozga.

Ze závěrů konference vyplynula jistá obava z oslabování vlivu studentů na akademickou správu vysokých škol. Podle některých názorů vyslovených v debatách měla tato skutečnost vyplývat z doporučení zprávy OECD. Studenti sami však varovali před unáhleným aplikováním a nesystematickým výkladem těchto doporučení. Obavy studentů komentoval Ivan Hálek. „Snahu o zachování akademické svobody studentů neprovází jasně artikulované požadavky či programové zásady, které by se vztahovaly ke zlepšování kvality vysokoškolského studia. Z vystoupení studentů jsem získal dojem, že akademické senáty spíše akcentují sociální otázky, jako je například odmítání školného na vysokých školách, než náměty, které by směřovaly ke zvyšování odpovědnosti studentů za sebe a vlastní rozvoj během studia,“ uvedl Hálek. Tomáš Mozga pak možnou ztrátu vlivu studentů nad akademickou správou vidí spíše v pasivitě a nezájmu studentů a jejich zástupců.

Ve svých závěrech účastníci konference vyzdvihli důležitost studentských organizací pro hladký vstup studenta na vysokou školu a shodli se na potřebě jejich lepší propagace. K tomuto účelu posloužila i výstava studentských organizací, pořádaná v místě konání konference. Bylo na ní zastoupeno jednadvacet organizací z celé České republiky. Za MU vystavoval Spolek přírodovědců, International Student Club a Studentská komora Akademického senátu. Z ostatních se představil např. projekt Zelená univerzita nebo Studentská komora Rady vysokých škol. „Role spolků je na univerzitách nezastupitelná. Usnadňují orientaci prváků v novém prostředí, nabízejí prostor pro vzájemná setkání, umožňují výměnu názorů a zkušeností a dávají možnost seberealizace a kreativity. Finanční a společenská podpora studentských aktivit a studentských spolků je však na MU v porovnání s menšími univerzitami malá,“ zhodnotil situaci Mozga.

Hlavní novinky