Přejít na hlavní obsah

O post děkana fakulty informatiky usilují tři kandidáti

Funkci obhajuje Michal Kozubek. Kandidují také šéf Science Parku Tomáš Pitner a poslanec Jiří Zlatuška.

Hned tři kandidáti se uchází o vedení Fakulty informatiky MU od září 2015 do srpna 2019. O znovuzvolení má zájem stávající děkan Michal Kozubek, který však mandát v prvním kole voleb koncem dubna neobhájil. Nově se k němu přidali někdejší děkan fakulty, emeritní rektor Masarykovy univerzity a poslanec Jiří Zlatuška. Kandiduje i vědecký ředitel Cerit Science Park a někdejší proděkan fakulty Tomáš Pitner.

Své programy představila trojice kandidátů akademické obci v pondělí odpoledne, volba se uskuteční 22. června.

Děkan Kozubek připomněl teze z programového prohlášení, s nímž se ucházel o zvolení jako jediný kandidát již v prvním kole. Program staví na otevřenosti fakulty, transparentnosti při evaluaci a odměňování a vyváženosti mezi výukou a výzkumem. Ve svém vystoupení musel vyvracet obavy senátorů, že pokud bude znovuzvolen, přinese to oslabení pozice fakulty při přípravě evropského projektu na její rekonstrukci. „Musíme připravit takový projekt, který bude průchozí,“ zdůraznil Kozubek.

Podle Pitnera je pro další rozvoj fakulty klíčové zavést profesionální projektovou podporu a upevnit pozici FI jako rozvíjejícího se regionálního centra. V oblasti výzkumu se chce zaměřit na excelenci a vytyčení jasných výzkumných směrů, které budou zároveň reagovat na poptávku po řešení aktuálních celospolečenských problémů. Ve výuce by chtěl například snížit studijní neúspěšnost prostřednictvím mentoringu a kariérního poradenství, nebo zpřehlednit a zjednodušit nabídku studijních programů. „Naše fakulta vyrostla za jednadvacet let v košatý strom na silných kořenech, jejíž koruna se však rozkošatila natolik, že musíme nyní najít společný cíl,“ řekl Pitner.

Někdejší děkan fakulty a bývalý rektor MU Jiří Zlatuška se s protikandidáty shoduje na tom, že v přijímacím řízení fakulta nemůže přistoupit ke snižování požadavků. Budoucí podoba studijních programů by podle něj měla zachovávat patřičnou šířku i vnitřní rozrůzněnost. „Informatika je specifická disciplína matematikou a technikou inspirovatelná, ale ne redukovatelná,“ připomněl Zlatuška. Výzkum vnímá jako primárně doprovodnou aktivitou spoluvytvářející kvalitu fakulty. Přítomné akademiky pak Zlatuška ujistil, že v případě svého zvolení zvládne naplno řídit fakultu z pozice děkana souběžně s prací v poslanecké sněmovně.

Akademici se zajímali také o to, jakou mají kandidáti představu o vztah fakulty k ostatním pracovištím a fakultám, o vývoji počtu studentů, či o spolupráci s aplikační sférou. Zlatuška i Pitner v této souvislosti připomněli význam vědecko-technického parku Cerit Science Park.

Hlavní novinky