Přejít na hlavní obsah

Děkanem fakulty informatiky byl zvolen poslanec Jiří Zlatuška

Do čela instituce se podstaví už počtvrté. Fakultu povede od září 2015 do srpna 2019.

Jiří Zlatuška.

Novým děkanem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity zvolil dnes fakultní akademický senát někdejšího rektora MU a poslance (ANO) Jiřího Zlatušku. Ve druhém kole druhé volby porazil stávajícího děkana Michala Kozubka, kterému končí funkční období na konci srpna. V případě, že bude Zlatuška do funkce děkana jmenován rektorem, povede fakultu informatiky již počtvrté, a to od září 2015 do srpna 2019.

Zlatuška získal ve druhém kole druhé volby šest hlasů z celkem devíti možných. Pro Kozubka, který se ucházel o znovuzvolení již při první volbě koncem dubna, dnes hlasovali tři senátoři. Ve druhé volbě senátoři vybírali ze tří uchazečů, spolu s Kozubkem a Zlatuškou kandidoval i někdejší proděkan Tomáš Pitner.

„V přijímacím řízení nesmí docházet ke snižování požadavků, zásadní je ovšem korektní přístup ke studentům neopomíjející nutné vědomosti, ale poskytující spíše pomoc tam, kde je handicap dán vzděláním na nižších stupních, než aby se z tohoto nedostatku stávalo neoprávněně tvrdé síto,“ uvedl Zlatuška ve svém programovém prohlášení. Budoucí podoba studijních programů by podle něj měla zachovávat patřičnou šíři i vnitřní rozrůzněnost. Výzkumnou činnost Zlatuška vnímá jako primárně doprovodnou, byť nezbytnou aktivitu spoluvytvářející kvalitu fakulty.

Jako děkan Fakulty informatiky MU působil Zlatuška již třikrát, a to v letech 1994 - 1998 a pak dvě období po sobě v letech 2004 - 2011. Při debatě s akademickými senátory před dvěma týdny Zlatuška ujišťoval, že v případě svého zvolení zvládne naplno řídit fakultu z pozice děkana souběžně s prací v poslanecké sněmovně.

Hlavní novinky