Přejít na hlavní obsah

Rektor MU jmenoval děkanem fakulty informatiky Jiřího Zlatušku

Emeritní rektor MU a poslanec (ANO) Zlatuška bude fakultu řídit od září 2015 do srpna 2019.

Jiří Zlatuška (vlevo) přebírá jmenovací dekret od rektora Mikuláše Beka.

Děkanem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity rektor Mikuláš Bek jmenoval Jiřího Zlatušku. Emeritní rektor MU a poslanec (ANO) Zlatuška bude fakultu řídit od září 2015 do srpna 2019. Do funkce jej zvolil fakultní akademický koncem června. Ve funkci vystřídá stávajícího děkana Michala Kozubka, kterému končí funkční období a pro druhé již zvolen nebyl.

Jako děkan Fakulty informatiky MU působil Zlatuška již třikrát, a to v letech 1994 - 1998 a pak dvě období po sobě v letech 2004 - 2011. Jedním z jeho prvních kroků bude návrh na zvýšení počtu členů fakultního akademického senátu. Ten má nyní jen devět členů, což je minimální počet stanovený pro fakultní senáty zákonem. Právě nízký počet členů se podle Zlatušky negativně projevil i při poslední volbě děkana, kdy senát kandidáta na děkana zvolil až při druhém pokuse ve druhém kole.

Ve své práci v Poslanecké sněmovně chce nový děkan pokračovat i poté, co začne řídit fakultu. Počítá ale s tím, že rezignuje na funkci ředitele Centra vzdělávání, výzkumu a inovací CERIT, které univerzita postavila z evropských strukturálních fondů.

Hlavní novinky