Přejít na hlavní obsah

Vedení Masarykovy univerzity se ujal nový tým

Novými prorektory se stali Michal Bulant z přírodovědecké fakulty a Markéta Pitrová z fakulty sociálních studií.

Kounicův palác na Žerotínově náměstí - Rektorát Masarykovy univerzity.

Masarykovu univerzitu řídí od úterý 1. září vedení v novém složení. Rektor Mikuláš Bek, jemuž začalo druhé funkční období, pověřil nově funkcí prorektora dosavadního předsedu Akademického senátu MU Michala Bulanta a někdejší proděkanku Fakulty sociálních studií MU Markétu Pitrovou. Nové vedení, ve kterém bude pracovat šest prorektorů namísto dosavadních sedmi, musí ještě projednat Akademický senát MU na svém zasedání 21. září.

„S ohledem na to, že se akademická obec pro další čtyři roky nerozhodla pro změnu na postu rektora, považoval jsem za potřebné obměnit výrazněji nejužší vedení univerzity a vyvážit prvky stability a změny,“ řekl Mikuláš Bek, kterého akademický senát zvolil rektorem na druhé období na jaře letošního roku.

Michal Bulant.

V novém vedení dostala prostor zejména generace mladých akademiků, kteří již nasbírali zkušenosti s řízením v předchozích funkcích. Dosavadní předseda Akademického senátu MU Michal Bulant, který současně působí jako lektor na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU, bude prorektorem pro studium a informační technologie. Na funkci předsedy Akademického senátu MU již rezignoval. Prorektorkou pro rozvoj bude Markéta Pitrová, která působila na fakultě sociálních studií jako proděkanka pro rozvoj a zároveň byla docentkou na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.

Markéta Pitrová.

V práci v nejužším vedení pokračují prorektor pro výzkum Petr Dvořák, prorektor pro vnější vztahy Ivan Malý a prorektorka pro záležitosti studentů Naděžda Rozehnalová. Dosavadní prorektor pro rozvoj Martin Bareš nově převezme agendu prorektora pro akademické záležitosti a nadále bude statutárním zástupcem rektora. Vedle rektora a prorektorů jsou členy nejužšího vedení také kvestor Martin Veselý, který řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, a kancléřka Iva Zlatušková.

Ve funkci prorektorky skončila Ivana Černá z fakulty informatiky, která byla součástí vedení univerzity už od roku 2006, a po jednom funkčním období nepokračují také sociolog Ladislav Rabušic a matematik Josef Janyška.

Hlavní novinky