Přejít na hlavní obsah

Nový stipendijní program podpoří studenty v pomoci uprchlíkům

Masarykova univerzita pomůže studentským humanitárním projektům pokrýt část nákladů. Přispět může i veřejnost.

/Aktualizováno o podrobnější informace/ Podpořit studenty, kteří se rozhodli zapojit do humanitárních aktivit, je smyslem nového stipendijního programu Masarykovy univerzity. Studenti se mohou ucházet o finanční podporu na pokrytí části nákladů souvisejících s dobrovolnickými aktivitami. Stipendijní program je také jedním z nástrojů pro naplňování cíle univerzity zapojit se do řešení společenských problémů, jako je aktuálně uprchlická otázka. Přispět do stipendijního fondu může i veřejnost.

„Odpovědnost vůči společnosti a jejím problémům patří k základním hodnotám moderních univerzit, k nimž se naše akademická obec dlouhodobě hlásí,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek. Nový stipendijní program je oceněním aktivity a práce těch, kterým svět kolem není lhostejný, a zároveň motivací pro ostatní. 

O zřízení programu rozhodlo vedení univerzity v reakci na aktivitu mnoha studentů, kteří se nejrůznější formou již zapojili do pomoci při řešení uprchlické otázky. „Masarykova univerzita vyhlásila stipendijní program na podporu humanitárních aktivit realizovaných studenty MU, kterým bude podporovat smysluplnou dobrovolnickou činnost studentů při pomoci v jakýchkoliv humanitárních krizích,“ doplnil Bek.

Nemusí se tedy jednat jen o podporu dobrovolnictví při řešení uprchlické otázky. Podpořeny budou dobrovolnické aktivity bez ohledu na to, zda jde o pomoc při zmírnění následků živelných katastrof či jiných lidských neštěstí za předpokladu, že současně souvisí se vzdělávací rolí univerzity. Konkrétní podoba podpořených aktivit bude záviset na tom, o co projeví zájem sami studenti. 

Do fondu budou vloženy prostředky z rezervy rektora a část peněz se uvolní i ze stipendijních fondů fakult. Univerzita očekává, že půjde v první fázi o několik stovek tisíc korun. Stipendijní fondy, které nejsou dotací státního rozpočtu, nýbrž jsou tvořeny z poplatků za studium placených studenty, mohou univerzity ze zákona použít pouze na výplatu stipendií, nezle je využít na financování výuky ani výzkumu.

V případě podpory dobrovolnictví stipendia přispějí ke zvýšení kvalifikace a praktických zkušeností studentů řady oborů pěstovaných na MU. Ostatní náklady pak budou pokryty ze zdrojů získaných prostřednictvím finančních darů od zaměstnanců i široké veřejnosti, kteří mohou do fondu přispět přes darovací portál.

Aktuálně lze žádosti o stipendia podávat do 23. října, posouzeny budou k 2. listopadu. Další sběry žádostí jsou plánované vždy ke konci měsíce. 

>> více o možnostech, jak se přihlásit do Stipendijního program na podporu humanitárních aktivit

„Vedle podpory inciativ studentů jsme připravili také balíček institucionální pomoci sestavený z dlouhodobějších aktivit našich odborných pracovišť,“ doplnil prorektor MU Ivan Malý, který byl na univerzitě pověřen koordinací pomoci při řešení uprchlické otázky.

Od října začne do uprchlického zařízení v Zastávce u Brna dojíždět jednou týdně skupina studentů z Právnické fakulty MU. Příchozím budou poskytovat právní pomoc v oblasti azylového práva, seznámí je s jejich právy a povinnostmi.

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU chystá kurz pro přípravu dobrovolníků na práci s uprchlíky. „Naši experti poskytují psychologickou podporu těm, kteří odjíždí pomáhat, dále kontakty a informace, jak se pohybovat v oblastech, kam uprchlíci přijíždí,“ řekla vedoucí katedry Lenka Gulová.

Aktivní je také katedra výtvarné výchovy téže fakulty, která v uprchlických zařízeních zajišťuje pro klienty výtvarné dílny a arteterapii. Práce uprchlíků z výtvarných dílen představí výstava v prostorách fakulty. „Pro vzájemné pochopení je důležité, aby veřejnost mohla nahlédnout do jejich osudů,“ řekl vedoucí projektu Petr Kamenický.

Centrum jazykového vzdělávaní MU nabízí učebnici češtiny, která je vhodná pro cizince bez znalosti světového jazyka. Lze ji získat bezplatně i na internetu.

Materiální pomoc už přinesla také sbírka v Univerzitním kině Scala, kterou zorganizovala Zuzana Lenhartová z Pedagogické fakulty MU. Sbírají se zejména pláštěnky, batohy, dětská nosítka, nové spodní prádlo a ponožky, spacáky, deky, karimatky, baterky, šály, rukavice, čepice, plastové pytle a obvazový materiál.

Do pomoci se zapojí i studentské unie Munie, která iniciuje vznik facebookové stránky, jež umožní sdílení know-how a koordinaci dobrovolnických aktivit studentů na Masarykově univerzitě.

Hlavní novinky