Přejít na hlavní obsah

Lékaři a sestřičky se sešli na pediatrickém dni

Image Osmý Teyschlův pediatrický den na téma Komplexní péče o děti s tělesným a mentálním postižením se uskutečnil v polovině února na půdě Masarykovy univerzity. Necelá dvacítka přednášejících vystoupila se svými přednáškami před téměř čtyřmi stovkami lékařů a zdravotních sester.

„Význam těchto setkání je poměrně velký, protože zveme dětské lékaře z celé jižní Moravy, ale máme vždy řadu hostů i z celé České republiky. A nejde jen o praktické lékaře, ale také lékaře z nemocnic a v neposlední řadě i dětské sestry,“ uvedla profesorka Hana Hrstková, přednostka I. dětské interní kliniky Fakultní nemocnice Brno a pedagožka Masarykovy univerzity.

Pediatrický den přispívá k celoživotnímu vzdělávání dětských sester a lékařů. Foto: David Povolný.
Pediatrický den přispívá k celoživotnímu vzdělávání dětských sester a lékařů. Foto: David Povolný.


Pediatrický den přispívá k celoživotnímu vzdělávání, a je proto vždy monotematicky zaměřen, aby bylo možné problém nazírat z různých úhlů pohledu. „Současný trend je, že se hendikepované děti snažíme integrovat do běžné společnosti,“ uvedla Hrstková k aktuálnímu tématu setkání. „A tato integrace je nutná i v rámci komplexní péče o děti. Tedy ne aby byly zavřeny do ústavů, ale aby se ukázalo, co lze s těmito dětmi dělat,“ dodala Hrstková.

Jedním z témat pediatrického dne byl i Downův syndrom, o kterém přednášel psychiatr Viktor Hartoš a doktorka Mária Šustrová. Ta vede klub dětí s Downovým syndromem na Slovensku a sama je matkou chlapce s tímto onemocněním, který přednášel o tom, jak se vyučil zahradníkem a nyní pracuje v ústavu pro seniory. „Je vidět, že když se o dítě s vážným postižením staráte, dokáže se integrovat a stát se soběstačným,“ komentovala to Hrstková.

Pediatrie a systém péče o děti a dorost má v Česku dlouholetou tradici nastartovanou za minulého režimu. Sít dětských lékařů se zde osvědčila oproti systému tzv. rodinných lékařů, kteří fungují v mnoha zemích na západ od našich hranic. „Rodinný lékař má široké spektrum diagnóz, se kterými se musí potýkat. Rodinní lékaři sice tvrdí, že je výhodné znát celou rodinu, tu ovšem zná i dětský lékař a navíc je jistým způsobem specialista,“ vysvětlila Hrstková.

Otakar Teyschl, který dal jméno pediatrickému dni, je zakladatel brněnské pediatrické školy a byl vůbec prvním profesorem dětského lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. „Ti pediatři, kteří ho ještě pamatují, se v roce 2000 rozhodli, že bychom měli vzpomínat na tohoto významného zakladatele, a proto jsme začali pořádat tuto akci,“ objasnila Hrstková.

Hlavní novinky