Přejít na hlavní obsah

Sdružení průmyslových partnerů Fakulty informatiky

Výsadní postavení Fakulty informatiky MU mezi konkurenčními pracovišti nejen v České republice se od nynějška opírá o další pilíř. Fakulta začátkem letošního roku založila Sdružení průmyslových partnerů (SPP) s cílem institucionálně zaštítit živelně se rozrůstající kontakty s průmyslovou sférou. 
Základem spolupráce s konkrétní firmou je vždy společný zájem. Tradičně zastávala většina firem k vysoké škole „spotřební“ postoj – „vzdělávejte pro nás nové absolventy, jak umíte, my si z nich vybereme“. Vzhledem k výrazně rostoucí konkurenci a stagnaci v počtu absolventů dané populačním propadem nastává tvrdý boj o kvalifikované absolventy, stejně jako jejich průběžné (celoživotní) vzdělávání, zejména pak v oblastech s tak rychlým vývojem, jaký má například informatika. Neméně důležitou oblastí zájmu průmyslových partnerů je i spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Navázání užších vztahů s vysokou školou má pro firmy zásadní význam zvláště v oblastech, v nichž má příslušná fakulta výsadní postavení přinejmenším v národním srovnání.

 Fakulta informatiky MU nabízí partnerství na třech úrovních. Začít je možno v kategorii SME Partner, jakémsi záchytném bodu pro malé firmy, kde je primárním cílem spolupráci formálně navázat a kde se nakonec partnerství může omezit jen na udržení trvalých kontaktů s univerzitou či příležitostné vypsání témat studentských prací.

Druhá nejběžnější úroveň – Partner – může posloužit i větším společnostem k prvotnímu vzájemnému „oťukání“ s možností později postoupit na úroveň vyšší a zformulovat společný projekt například s výhledem na získání evropských prostředků, u nichž je spolupráce s praxí často důležitou podmínkou. Partner má k dispozici především pevný kontaktní bod mezi akademickými pracovníky, má zájem o vývojové projekty s podílem několika studentů apod.

Dlouhodobý společný zájem je základem nejvyšší úrovně partnerství – kategorie Strategický partner. Ten má možnost „být u toho“, když se na fakultě diskutují podstatné záležitosti zaměření studia či výzkumu.

Partneři na všech úrovních mají přístup na pravidelná setkání se studenty fakulty (úvodní setkání proběhlo v pátek 2. března a další je plánováno na 18. květen), jsou informováni o dění na fakultě a dál jsou např. uvedeni na informačních místech Sdružení. U vyšších úrovní přibývají další možnosti propagace.

Podmínkou vstupu do Sdružení průmyslových partnerů je uzavření příslušné dohody a příspěvek k úhradě nákladů na zajištění společných aktivit. Bližší informace je možné nalézt na webu http://www.fi.muni.cz/spp nebo přímo v Oddělení celoživotního vzdělávání FI, které vede agendu Sdružení.

Spolupráce s firmami tak dostává podstatně kultivovanější podobu, než na jakou jsme byli v poslední době zvyklí v podobě některých méně povedených veletrhů pracovních příležitostí či problematických závěrečných prací studentů-zaměstnanců.

Hlavní novinky