Přejít na hlavní obsah

Pedagogická fakulta otevře přijímačky pro studenty UJAK

Sběr přihlášek do navazujícího magisterského oboru Speciální pedagogika začne 1. listopadu a potrvá až do konce roku.

Mimořádné přijímací řízení otevře 1. listopadu Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Reaguje tak na žádost ministerstva školství, které se snaží nabídnout možnost dostudovat posluchačům zrušeného navazujícího magisterského oboru Speciální pedagogika na pražské Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK). Pokud uchazeči splní podmínky přijímacího řízení, studovat mohou znovu od jarního semestru 2016.

„Rozhodli jsme se vyjít vstříc jak ministerstvu, tak kolegům, kteří ztratili statut studenta kvůli zániku akreditace UJAK, a dřívější studium jim tak bylo ukončeno bez jakéhokoliv jejich provinění,“ komentoval krok Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU, jež momentálně vyučuje obor, který se nejvíc shoduje s tím, který byl na UJAK zrušen.

Celkem obor navštěvovalo více než 700 posluchačů, kteří dnes za sebou mají dva semestry. Masarykova univerzita otevře přijímací řízení s tím, že pokud splní jeho podmínky, může přijmout maximálně 150 zájemců. Úspěšní uchazeči mohou požádat o uznání některých předmětů, které již absolvovali na předchozí škole.

Sběr přihlášek do navazujícího magisterského oboru s názvem Speciální pedagogika pro učitele v kombinované formě bude probíhat do konce roku 2015. Přijímací zkoušky by se pak měly konat v lednu příštího roku. Uchazeči, kteří splní jeho podmínky, mezi něž patří také doložení absolvování dvou semestrů předchozího studia a zisk minimálně 40 kreditů, mohou začít studovat na Pedagogické fakultě MU v jarním semestru.

Hlavní novinky