Přejít na hlavní obsah

Spolupráce Masarykovy univerzity s Jihomoravským krajem

Spolupráce Masarykovy univerzity s Jihomoravským krajem se dá rozčlenit do několika směrů. Jedním z nich je oblast transferu technologií a podpory inovací, další oblastí je spolupráce s Krajem v rámci Sdružení brněnských univerzit BCES. MU se také výrazně podílela na formulaci rozvojové strategie Jihomoravského kraje a kraj experty z MU přizývá ke spolupráci také při zpracovávání různých projektů.

Podpora transferu technologií, vědy a výzkumu
Oblast transferu technologií a podpory inovací, vědy a výzkumu je historicky nejstarší. Spadá do ní založení Jihomoravského inovačního centra, které vzniklo v roce 2003. Na jeho fungování se společně podílí sdružení právnických osob, jehož členem jsou kromě MU také Jihomoravský kraj (JMK), Statutární město Brno, VUT v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Jedním z hlavních cílů centra je propojování vědy a výzkumu s komerční praxí v kraji. Součástí této spolupráce má být také financování budování inkubátoru biomedicínských technologií, součásti Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. „Jedná se o první a největší instituci svého druhu v České republice. Za tři roky fungování se inkubátor rozrostl o více než tři desítky firem,“ shrnuje Milan Venclík, první náměstek hejtmana.

Do této oblasti je možné zahrnout také existenci Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, jehož zakladateli jsou opět MU, JMK a VUT a které mimo jiné podporuje zahraniční studenty doktorských programů na MU a VUT ze zemí mimo EU, USA a Kanady. „Máme zájem podporovat studenty z Balkánu či postsovětských republik, kteří u nás chtějí „dělat vědu“, dodává ředitel Centra Mgr. Petr Koutný.
MU s Centrem dále spolupracuje na programu určeném pro podporu nadaných studentů.

Sdružení brněnských univerzit
Sdružení brněnských univerzit (BCES), které bylo ustaveno v roce 2002, koordinuje spolupráci šesti brněnských univerzit s Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem. Tato spolupráce se realizuje v oblasti evropského vzdělávání a kooperace s partnerskými organizacemi v Evropě. „Tato aktivita je nejobecnější politickou platformou pro koordinaci strategických záměrů zúčastněných institucí. Je také platformou, kde se potkávají rektoři a další zástupci vedení institucí,“ říká prorektor MU pro strategii a vnější vztahy Mikuláš Bek.

Další aspekty spolupráce MU a JMK

Mezi další aspekty spolupráce, které jsou již méně institucionalizovány, spadá koordinace plánů k přípravě Středoevropského technologického institutu nebo koordinace záměrů v oblasti strukturálních fondů Evropské unie. MU, konkrétně tým odborníků z Ekonomicko-správní fakulty, se významně podílela na formulaci rozvojové strategie regionu Jihomoravského kraje.

„Kraj podporuje také naše další aktivity. V současné době jde například o převedení Mendelova muzea pod MU,“ dodává prorektor Bek. JMK podporuje také projekt spolupráce MU s partnerskými středními školami, zaštítil pořádání mezinárodní konference EUA a od počátku hraje významnou roli v přípravě projektu brněnských výzkumných institucí s názvem Středoevropský technologický institut. Toto moderní centrum excelentní vědy by mělo v budoucnu integrovat vědy o živé přírodě a materiálové vědy v brněnském regionu a podstatně by mělo zvýšit jeho inovační potenciál.

Hlavní novinky