Přejít na hlavní obsah

Rok 2015 na Masarykově univerzitě v kostce

Čím žila Muni v roce 2015? Od hokeje, přes velké vědecké objevy až po nový dlouhodobý záměr.

V roce 2015 zaznamenala Masarykova univerzitu celou řadu vědeckých úspěchů od objevu nové nemoci krve až po odhalení principu vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Jejím výzkumníkům se také podařilo dosáhnout hned na dva prestižní ERC granty, David Kosař ho zároveň získal jako vůbec první právník v Česku. Studentka Hana Sedláčková si zase domů přivezla ocenění z Undergraduate Awards, přezdívané Nobelova cena pro mladé.

Své druhé funkční období zahájil rektor Mikuláš Bek a univerzita pod jeho vedení přijala nový dlouhodobý záměr, určující kurz na příštích pět let. Ty roky budou mimo jiné ve znamení snižování počtu studentů připadajících na jednoho učitele. Končily také poslední velké evropské projekty, které umožnily rozvoj univerzitní infrastruktury, CeitecCarla na filozofické fakultě.

V příštím roce by měla být přijata dlouho očekávaná novela vysokoškolského zákona, která, ač je výsledkem mnoha kompromisů, zásadním způsobem změní zejména způsob akreditací studijních oborů - o dopadech mimo jiné v seriálu o dlouhodobém záměru.

O konkrétních událostech si přečtěte v následujícím přehledu (pod titulky najdete odkazy na celé články).

Právnická fakulta otevřela novou knihovnu
Knihovna právnické fakulty prošla modernizací a díky přestavbě se rozrostla o více než 500 m², protože se podařilo spojit suterénní prostor bývalé tělocvičny a předchozí knihovny. Rekonstrukce a pořízení nového vybavení stály přibližně 64,4 milionů korun.

Studenti navrhli jednodušší daňové přiznání
Tak trochu hlavou proti zdi se rozhodla jít parta studentů kabinetu informačních studií a knihovnictví se svým učitelem Adamem Hazdrou. Pustili se do návrhu nové verze daňového přiznání, které by se díky nim mělo do budoucna stát uživatelsky přívětivější. Na zavedení do praxe už spolupracují se státní správou.

Mikuláš Bek se znovu stal rektorem
V dubnové volbě rektora získal Mikuláš Bek nadpoloviční většinu hlasů členů Akademického senátu MU, a v září tak zahájil své druhé funkční období, které potrvá do roku 2019. Kam chce směřovat Masarykovu univerzitu si můžete přečíst v článku o novém Dlouhodobém záměru MU.

Informatici otevřeli cvičiště pro kybernetické útoky
Fyzický i virtuální prostor, kde budou moci odborníci simulovat ty nejzávažnější kybernetické útoky a trénovat obranu, se otevřel na Fakultě informatiky a Ústavu výpočetní techniky MU. Takzvaný Kybernetický polygon umožňuje vytvořit simulaci počítačové sítě v bezpečném uzavřeném prostředí, takže útoky je zde možné zkoumat a testovat bez rizika vlivu na reálnou vnější infrastrukturu.

MU se stala firmou roku díky přístupu k neslyšícím
Firmou roku 2014 se v sedmém ročníku soutěže obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která pomáhá neslyšícím, stala Masarykova univerzita. Cenu si vysloužila svým vstřícným přístupem k neslyšícím pracovníkům, kteří ji na ocenění sami navrhli. V roce 2014 zaměstnávala hned několik desítek uživatelů znakového jazyka zejména ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky (Teiresiás), které na Masarykově univerzitě zajišťuje inkluzivní vzdělávání.

Dětská univerzita má první absolventy
Malou promoci zažili v květnu historicky první absolventi Masarykovy juniverzity. Diplomy za úspěšné studium prvního ročníku dětské univerzity si z kina Scala odneslo na 140 dětí ve věku 9 až 14 let. Prorektor Ivan Malý všem absolventům popřál, aby jim nadšení pro vědu a poznávání vydrželo.

Muni připomněla světu odkaz otce genetiky 
Audiovizuální show na nádvoří Starobrněnského opatství završila včera oslavy letošního 150. výročí zveřejnění myšlenek Gregora Johanna Mendela v oblasti křížení rostlin. Ty se mnoho let po smrti tohoto brněnského opata staly základem moderní genetiky a dodnes nic nepozbyly ze své platnosti. Celovečerní akci s názvem Mendelův odkaz uspořádalo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity.

Lékaři objevili novou nemoc krve
Vědci z lékařské fakulty popsali ve spolupráci s kolegy ze zahraničí nový typ nemoci krve. Jde o mutaci jednoho genu, která je dědičná. K jejímu objevu vedl lékaře nestandardní případ pacientky, která měla po léčbě akutní lymfoblastické leukémie nevysvětlitelný přetrvávající nízký počet krevních destiček. Vědci potvrdili, že příčinou je mutace jediného genu, která navíc výrazně zvyšuje u jejích nositelů riziko propuknutí leukémie. Nový objev zveřejnil prestižní vědecký časopis Nature Genetics.

Vědci objevili, jak vzniká rakovina prsu a vaječníků
Velký posun k poznání mechanismu, jakým vznikají některé typy nádorů prsu a vaječníků, udělala laboratoř Lumíra Krejčího z Masarykovy univerzity a výzkumného centra ICRC. Objev, který může znamenat významný posun v léčbě, je natolik zásadní, že o něm včera informoval jeden z nejprestižnějších vědeckých žurnálů, časopis Cell.

Filozofická fakulta dokončila rozsáhlou rekonstrukci a dostavbu
Ve zcela nových prostorách začala v podzimním semestru výuka na filozofické fakultě v areálu v ulici Arna Nováka. Skončilo tak tři roky trvající bourání, stavění a stěhování. Studentům a pedagogům se otevřela zrekonstruovaná budova A a B1 a zcela nová budova B2. Filozofická fakulta tak získala moderní vybavení pro výuku a výzkum a dostatek prostor, které po letech nahradily již nevyhovující zázemí.

Zahraniční studenti jsou v Česku nejspokojenější na MU
Na základě hodnocení tisíců studentů, kteří vyrazili na krátkodobé studijní pobyty do zahraničí, uděluje organizace StudyPortals každoročně certifikáty spokojenosti se studiem na evropských univerzitách. V České republice se v roce 2015 umístila na prvním místě Masarykova univerzita následovaná ČVUT a VŠE. MU tak zopakovala svůj dva roky starý úspěch. Česko samotné se z 18 hodnocených zemí umístilo na devátém místě.

Univerzita otevřela humanitární stipendijní fond
Celkem osm studentských aktivit zaměřených na pomoc v humanitárních krizích podpořila Masarykova univerzita z nově zřízeného stipendijního programu. Vysokoškoláci dohromady z prvního kola hodnocení projektů dostali necelých 40 tisíc korun. Byli mezi nimi jak studenti, kteří pomáhali při uprchlické krizi, tak například medici, kteří vyrazili jako dobrovolníci do Ghany.

Muni počtvrté v řadě porazila VUT v hokeji
Čtvrté vítězství v řadě vybojovali reprezentanti Masarykovy univerzity v Hokejovém souboji univerzit proti Vysokému učení technickému. Hráči v modrých dresech porazili VUT 5:2 a všechno to navíc viděl rekordní počet 7400 diváků.

Ve Scale vystoupil k 17. listopadu vnuk nacistického kata
Dva rozdílné způsoby osobního vypořádávání s holokaustem se střetly v Univerzitním kině Scala. Vedle sebe se totiž posadili potomek tehdejších obětí a potomek zločinců. A oba varovali před radikalizací názorů ve vztahu k muslimům. Tématem takzvané Freedom lecture byla lidskost versus barbarství. U příležitosti 17. listopadu, který je Dnem boje za svobodu a demokracii, se sešli netradiční hosté: vnuk velitele vyhlazovacího tábora v Osvětimi Rainer Höss a izraelská novinářka Tal Bashan, která je dcerou spisovatelky Ruth Bondyové, jež přežila internaci v koncentračních táborech Terezín, Osvětim-Březinka a Bergen-Belsen.

Odborníci na MU získali dva ERC granty
Hned dvěma vědcům z Masarykovy univerzity se podařilo v roce 2015 dosáhnout na prestižní ERC granty. Richard Štefl z Ceitecu bude zkoumat temnou hmotu genomu, David Kosař z právnické fakulty se zase zaměří na srovnávání fungování soudcovské samosprávy napříč Evropou.

Studentka získala Nobelovku pro juniory
Celkové vítězství v kategorii věd o živé přírodě v prestižní soutěži The Undergraduate Awards, která je označována také jako Nobelovy ceny pro mladé, získala studentka přírodovědecké fakulty Hana Sedláčková. Soutěž je určená pro studenty, kteří píší či nedávno obhájili bakalářskou práci.

Nové vedení fakult

Děkanem fakulty informatiky se po letech stal opět Jiří Zlatuška
Emeritní rektor MU a poslanec (ANO) Jiří Zlatuška byl v červnu zvolen děkanem FI poté, co v předchozí volbě neuspěl dosavadní děkan Michal Kozubek. Zlatuška bude řídit fakultu do srpna 2019. Do funkce jej zvolil fakultní akademický koncem června. Více o jeho plánech čtěte v rozhovoru: Vzdělávání musí mít význam pro praxi.

Do čela právnické fakulty se nově postavila Markéta Selucká
Markéta Selucká z katedry občanského práva vystřídala 1. dubna Naděždu Rozehnalovou ve funkci děkanky. Mezi priority zařadila internacionalizaci studia a rozšíření spolupráce se zahraničními univerzitami na mezinárodních projektech. Více v rozhovoru: Musíme se víc posunout do Evropy.

Břetislav Dančák byl podruhé zvolen děkanem fakulty sociálních studií
Dosavadní děkan FSS Břetislav Dančák byl v březnu znovuzvolen do čela fakulty. O funkci, do které nastoupil v září, se ucházel jako jediný kandidát. Získal sedm hlasů, ke zvolení bylo potřeba šest, tedy nadpoloviční většina všech členů senátu.

Jiří Němec nastoupil do funkce děkana pedagogické fakulty
Na začátku února se děkanem pedagogické fakulty stal dosavadní prorektor pro záležitosti studentů a vedoucí katedry sociální pedagogiky Jiří Němec. Vytyčil si mimo jiné za cíl zvýšení kvality vzdělávání v prezenčním i kombinovaném studiu. Více v rozhovoru: Se snížením počtu studentů zvýšíme kvalitu výuky.

Hlavní novinky