Přejít na hlavní obsah

Výzkumný institut Ceitec má dva nové ředitele

Jaroslav Koča bude mít na starosti celé konsorcium po vědecké stránce. Jiří Nantl se ujme vedení části sídlící na MU.

Dva nové ředitele má od začátku ledna Středoevropský technologický institutu Ceitec. Vědeckým ředitelem celého konsorcia, které jde napříč univerzitami, se stal Jaroslav Koča. Tento zkušený vědec a manažer z oblasti výzkumu dosud působil na pozici ředitele jedné ze součástí Ceitecu, vysokoškolského ústavu Ceitec Masarykovy univerzity. Na této pozici ho vystřídal Jiří Nantl.

Ve své nové pozici se Koča chce zaměřit zejména na oblast mezinárodního hodnocení kvality vědy v Ceitecu, sledování a plnění monitorovacích indikátorů i stanovování a plnění vědeckých cílů centra. Za řízení Ceitecu je spolu s vědeckým ředitelem odpovědný i výkonný ředitel Markus Dettenhofer, který je zodpovědný za řízení a koordinaci všech klíčových aktivit a spolupráci s Koordinační radou a Mezinárodní vědeckou radou.

Jaroslav Koča.

Jaroslav Koča, který na univerzitě založil a vedl Národní centrum pro výzkum biomolekul, povede vedoucí výzkumných skupin, kterých je v Ceitecu aktuálně 61, a bude aktivně podporovat a řídit jejich rozvoj, aby i nadále obstály v mezinárodním srovnání a dosahovaly dalších úspěchů.

Nantl nově povede Ceitec MU, který zaměstnává přes 200 vědeckých pracovníků soustředěných v pěti výzkumných centrech a 32 výzkumných skupinách. Zaměřuje se na výzkum v oblasti strukturní biologie, genomiky a proteomiky rostlin, molekulární medicíny, neurověd a nano a mikrotechnologie.

Jiří Nantl.

„Mým úkolem bude konsolidovat pozici Ceitecu MU jako samostatného ústavu v rámci univerzity, zasadit se o jeho vnitřní integraci a podpořit jeho přesnější strategickou profilaci reagující též na nejdůležitější společenské výzvy současnosti,“ řekl Nantl.

Jiří Nantl v minulosti zastával mimo jiné pozice kancléře MU, ředitele odboru vysokých škol ministerstva školství a náměstka ministra školství. Zásadním způsobem se podílel na přípravě novely vysokoškolského zákona a strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. V roli ředitele ústavu využije též zkušenosti z pozice operačního ředitele celého konsorcia Ceitec, kterou zastával od roku 2013.

Ceitec je vůbec prvním typem vědeckého centra v Česku, které integruje výzkum a vývoj v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií v takovém rozsahu. Jeho zakladateli jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR. Zdrojem financování projektu Ceitec – Středoevropský technologický institut byl Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Věda a výzkum pro inovace.

Hlavní novinky