Přejít na hlavní obsah

Na univerzitě vznikl panel pro rovné příležitosti

Nový poradní orgán rektora MU bude bojovat proti diskriminaci a nerovnosti na univerzitě.

Do Etického kodexu Masarykovy univerzity byl přidán nový bod. Na MU začal fungovat Panel pro rovné příležitosti, poradní orgán rektora, který se bude zabývat především otázkami genderové rovnosti a nediskriminace.

„Je třeba se v konkrétním prostředí u konkrétních situací zamyslet nad tím, zda jsou pravidla nastavená takovým způsobem, aby ve svém výsledku skutečně otevírala rovné příležitosti,“ přiblížila důvody vzniku panelu jeho předsedkyně Naděžda Rozehnalová, prorektorka pro záležitosti studentů.

Zdůraznila, že nejde jen o genderovou diskriminaci a rovný přístup k ženám ve vědě či při obsazování vedoucích pozic, ale také o další případy nerovnosti, například v přístupu k lidem s různými handicapy či v oblasti diskriminace na základě věku.

Panel složený ze sedmi členů se bude zabývat především podněty zvenčí. Ty může podat kdokoliv, a to písemně a pouze neanonymně. Při projednávání si pak panel může vyžádat informace od kteréhokoliv zaměstnance či studenta MU. Pokud dojde k porušení principů rovnosti a nediskriminace, může panel rozhodnout o zveřejnění případu.

„Budeme se zabývat otázkami sladění rodinného a profesního života. Již jsme například navrhli opatření týkající se budoucích podpor od Grantové agentury MU, které pomůže při jejich získávání vědeckým pracovnicím a  pracovníkům vracejícím se z mateřské či rodičovské dovolené,“ uvedla Rozehnalová příklad toho, čím se panel zabývá. Doplnila, že přivítá další podněty z různých oblastí.

Prorektorka předpokládá, že panel bude řešit nejen konkrétní případy, ale bude se aktivně zamýšlet i nad možnými budoucími problémy. „Mohli bychom se podívat na strukturu pozic na MU a udělat si přehled v dalších otázkách spojených s rizikem diskriminace,“ dodala Rozehnalová.

Hlavní novinky