Přejít na hlavní obsah

Cenu města Brna získaly tři univerzitní osobnosti

Profesory Hanu Librovou, Pavla Proška a Danuši Táborskou vyznamenalo Brno.

Hana Librová.

Celkem třináct osobností získalo včera Cenu města Brna pro rok 2015. Jsou mezi nimi i tři profesoři Masarykovy univerzity. Klimatolog Pavel Prošek, socioložka Hana Librová a anestezioložka Danuše Táborská.

Životním tématem Hany Librové, která byla vyznamenána v kategorii společenské vědy, je vztah člověka a přírody. Librová odkrývá ekologické souvislosti užívání internetu, výroby bavlněných triček, letecké dopravy i dovozu banánů. Hledá takový životní styl, kterým by lidé sami sebe výhledově neohrožovali. Řadu let zkoumala motivace rodin, které se rozhodly ke skromnému životu mimo velká města. Na Fakultě sociální studií MU založila obor humanitní environmentalistika a do vědy přivedla nové pojmy jako dobrovolná skromnost a ekologický luxus. Své poznatky shrnula v řadě knih – například tituly Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti či Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém luxusu.

Pavel Prošek.

Hlavní oblastí vědeckého i pedagogického zájmu Pavla Proška, který dostal cenu v kategorii přírodní vědy, je klimatologie. Zejména výzkumu polárních oblastí se věnuje na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty MU. Jeho největším profesním úspěchem je vybudování vědecké stanice Johanna Gregora Mendela v Antarktidě, kterou provozuje Masarykova univerzita. Základna funguje od roku 2007 a poskytuje zázemí vědcům z českých i zahraničních univerzit a výzkumných ústavů. Jejím vybudováním se Česká republika zařadila mezi vyspělé státy světa, podílející se na výzkumu ledového kontinentu.

Danuše Táborská.

Danuše Táborská, který byla vyznamenána v kategorii lékařské vědy, patří mezi české průkopníky v oblasti anesteziologie a resuscitační péče. V roce 1983 stála u založení první Anesteziologicko-resuscitační kliniky v Československu, a to na Lékařské fakultě MU a  Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Přednostkou kliniky pak byla 16 let a v oboru anesteziologie a resuscitace byla v roce 1989 jako první žena jmenována profesorkou. Na Masarykově univerzitě se zasloužila o vznik nových oborů medicíny, jako byla transplantologie, kardiochirurgie a diagnostika mozkové smrti. Věnovala se rovněž problematice péče o dárce orgánů a prosadila výuku anesteziologie a intenzivní péče do lékařského studijního plánu. Vloni ji prezident republiky udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Video města Brna z předávání cen

Hlavní novinky