Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita udělila tři čestné doktoráty

AnotaceDoktorat Hned tři významné osobnosti z oborů lékařství, chemie a filologie obdržely 12. dubna čestný doktorát Masarykovy univerzity. Čestnou vědeckou hodnost doktora lékařství převzal profesor Mayo Clinic v Rochestru v USA Virend Kristen Somers. Čestným doktorem chemie byl jmenován profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Lumír Ondřej Hanuš a čestným doktorátem filologie byl oceněn emeritní profesor Peter Newmark z University of Surrey.


„Přesto, že každý z oceněných vědců vynikl v jiném oboru a pochází z jiné země, mají mnohé společné,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. „Všichni se narodili v jiné zemi, než v současnosti působí a s níž je spojena jejich vědecká činnost a kariéra. Všichni dosáhli mimořádných výsledků a dlouhodobě spolupracují s Masarykovou univerzitou na společných projektech a vědeckých aktivitách určených pro studenty,“ dodal rektor.

Tři významné osobnosti z oborů lékařství, chemie obdržely 12 dubna čestný doktorát MU. Foto: Petr Preclík.
Tři významné osobnosti z oborů lékařství, chemie obdržely 12 dubna čestný doktorát MU. Foto: Petr Preclík.
Virend Kristen Somers
patří k renomovaným světovým kardiologům a nejuznávanějším odborníkům v oblasti výzkumu příčin a léčby kardiovaskulárních onemocnění v USA. Významně se zasadil o popsání mechanismů, kterými chronický stres působí na vznik a rozvoj nejzávažnějších kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou například ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak nebo ohrožující poruchy srdečního rytmu. V poslední době se věnuje zejména otázkám vlivu tzv. spánkové apnoe (zástavy dýchání ve spánku) při vzniku a rozvoji kardiovaskulárních onemocnění a metodám její léčby.

Lumír Ondřej Hanuš dosáhl nejvýraznějšího ocenění za zásluhy při poznávání vlastností látek, jež se nacházejí v některých rostlinných organismech, jako například v konopí setém. Výzkum jejich biologických účinků postupně vedl k prokázání chemicky příbuzných látek v organismech savců, včetně člověka. S přispěním profesora Hanuše byla definována existence endocannabinoidního systému. Tím se otevřela cesta pro hledání látek, které by mohly tento systém ovlivňovat a být využívány jako léčiva (například u nespavosti, bolestí, zvracení, astmatu, vysokého krevního tlaku, poruch imunity, epilepsie, vysokého nitroočního tlaku, alkoholového abstinenčního syndromu a odvykání dalších látkových závislostí). Na takovém výzkumu spolupracuje profesor Hanuš s Farmakologickým ústavem LF MU.

Peter Newmark je jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti studia překladu. Problematikou překladu se začal zabývat již v době, kdy na akademické půdě nebyla vědě o překladu věnována dostatečná pozornost a kdy se při výuce jazyka dávala přednost přímé metodě s vyloučením mateřského jazyka a s důrazem pouze na jazyk mluvený. V šedesátých letech minulého století se Peter Newmark aktivně podílel na rozvoji překladatelství jako nového samostatného oboru. Spolupracuje s katedrou anglistiky FF MU.

Hlavní novinky