Přejít na hlavní obsah

Kyberkriminalita a kyberterorismus

Workshop k problematice kyberkriminality a kyberterorismu zorganizovala ke konci března pracovní skupina pro právo a ICT Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Hlavním řečníkem byl přední současný odborník na problematiku počítačové kriminality a jeden z architektů Mezinárodní úmluvy o kyberkriminalitě, děkan Právnické fakulty University of Central Lancashire, profesor Joseph A. Cannataci.

Ústředním tématem workshopu byla úloha vícestranné mezinárodní spolupráce při definici a sjednocování pravidel pro stíhání nejrůznějších forem počítačové trestné činnosti. Profesor Cannataci se v přednášce věnoval zejména historii mezinárodní spolupráce při potírání přeshraniční kriminality a prezentoval Mezinárodní úmluvu o kyberkriminalitě jako logickou reakci na nové formy této trestné činnosti. Specifická pozornost byla věnována rovněž složité a vysoce aktuální otázce právního vymezení a stíhání různých forem takzvané kyberterorismu. V následné diskusi se pak probíraly především otázky aktuální praxe trestního stíhání pachatelů počítačo vé kriminality, jakož i perspektivy změn v trestněprávních legislativách jednotlivých zemí.

Návštěva profesora Cannataciho na Právnické fakultě MU přinesla kromě samotného workshopu i další rozšíření spolupráce mezi pracovišti ICT právnických fakult Masarykovy univerzity a University of Central Lancashire, a to zejména ve formě spolupráce na výzkumných projektech a publikacích. Brno tak zůstává významným místem na mapě dynamického oboru práva informačních technologií.

Radim Polčák

Hlavní novinky