Přejít na hlavní obsah

Sympozium o léčbě bolesti

ImageJiž čtvrté sympozium o léčbě bolesti, které se konalo na konci dubna v Brně, je akcí pořádanou každý druhý rok I. neurologickou klinikou a Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na sympoziu se tedy podílejí dvě skupiny odborníků – neurologové, do jejichž působení spadá bolest hlavy, a algeziologové (převážně z řad anesteziologů), kteří se věnují ostatním skupinám bolesti. Co se týče bolestí hlavy, je brněnský sjezd jednou za dva roky největším specializovaným setkáním odborníků věnujících se této problematice.

 

Mezi hlavní témata letošního sympozia patřila dětská bolest a dětská migréna. Odborníci se dále zabývali otázkou koanalgetik, tedy léků, jejichž primárním účinkem není protibolestivý účinek, ale částečně bolest ovlivňují. Další oblastí byla bolest u seniorů a hospicová péče. Významnou část tvořily příspěvky, jejichž náplní byla tematika migrény a socioekonomiky její diagnostiky a léčby, otázky vztahu hormonů a migrény u žen. Důležitým tématem bylo využití opioidů při léčbě bolesti.

Dětská bolest a migréna
Dětská bolest a dětská migréna byla dvě nová hlavní témata sympozia. Migréna je progresivní onemocnění, které je potřeba zachytit a léčit od začátku, tedy i v dětském věku. O typech dětské bolesti diskutovali odborníci z různých oborů. V současnosti se jedná o ožehavý problém, který provází řadu chirurgických zákroků (pooperační bolest), péči o onkologicky nemocné děti, posttraumatické stavy a tak dále. „Dá se říci, že dosud byla problematika dětské bolesti poněkud opomíjena, a myslím, že neoprávněně, což se ukázalo na velkém zájmu přednášejících i posluchačů a v živých diskusích v sále,“ uvedl MUDr. Jiří Mastík z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, který předsedal sekci o bolestech hlavy.

Členy organizačního výboru sympozia o léčbě bolesti, které se konalo ve dnech 27. a 28. dubna, byli prof. Ivan Rektor, prof. Pavel Ševčík a MUDr. Jiří Mastík (zleva), kteří působí ve fakultních nemocnicích při Masarykově univerzitě.
Členy organizačního výboru sympozia o léčbě bolesti, které se konalo ve dnech 27. a 28. dubna, byli prof. Ivan Rektor, prof. Pavel Ševčík a MUDr. Jiří Mastík (zleva), kteří působí ve fakultních nemocnicích při Masarykově univerzitě.

Využití opioidů při léčbě bolesti
Opioidy jsou látky, jejichž využití je velmi důležité a v řadě případů nezastupitelné v široké škále intenzivních bolestí – u bolestí pooperačních, poúrazových, při řadě velmi bolestivých akutních onemocnění typu infarktu myokardu či při kolikách, dlouhodobě u závažných bolestí onkologického původu a u řady intenzivních bolestí neonkologického, např. degenerativního původu.

„Opioidy jsou z tohoto pohledu výrazně bezpečné a nezanechávají na organismu i při dlouhodobém užívání nežádoucí stopy, a to na rozdíl od jiných analgetik, která nepříznivě působí na žaludeční sliznici, činnost ledvin, funkci krevních destiček, a více tak negativně ovlivňují některé orgány,“ upřesnil prof. Pavel Ševčík, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny z Fakultní nemocnice Brno. S použitím opioidů je ovšem spojen fenomén fyzické závislosti, což znamená, že po jejich vysazení poté, co byly užívány déle než několik týdnů, se objevují abstinenční příznaky, jako jsou neklid, nespavost, pocení a podobně. Těmto projevům je možné se vyhnout pomalým vysazováním opioidů. Jen u minima pacientů vzniká psychická závislost na opioidech. V posledních deseti letech se užívají opioidy nejen u onkologické bolesti, ale také u bolesti neonkologické. Jde například o velké bolesti u pacientů s těžce deformovanými kyčelními nebo kolenními klouby v období, než se dostanou k operaci, nebo u pacientů, kteří podstoupili několik operací páteře, takže řešení další operací není možné, ale intenzivní bolesti stále přetrvávají.

Internetové stránky o bolesti pro veřejnost – www.pain.cz
„Na internetových stránkách, které jsou v gesci Centra pro léčbu bolesti při ARK Fakultní nemocnice u sv. Anny, může veřejnost nalézt rady o základních možnostech terapie bolesti, kde a na koho se je možné obrátit. Funguje na nich také „dotazovna“ týkající se bolesti (www.poradnabolesti.cz), kde je možné konzultovat bolestivé potíže s našimi předními odborníky v léčbě bolesti,“ upřesňuje prof. Ševčík, který je jedním ze zakládajících členů těchto stránek. Je možné na nich nalézt také informace o nejmodernějších způsobech léčby bolesti.

Léčba bolesti ve fakultních nemocnicích MU
Bolesti hlavy patří mezi nejčastější stesky mezi pacienty v neurologických ambulancích. Na Neurologické klinice FN u svaté Anny pracuje specializovaná ambulance pro bolesti hlavy (MUDr. Mastík, MUDr. Novotná). Na toto pracoviště je odesílána ke konzultaci i řada pacientů z celého kraje, případně celé Moravy. „Ostatními bolestmi“ se zabývají Centrum pro léčbu bolesti při Anesteziologické klinice FN u sv. Anny a Oddělení léčby bolesti ve FN Brno. Zde poskytují specializovanou algeziologickou péči nemocným s nejrůznějšími typy bolestí nejen pro vlastní fakultní nemocnice, ale i pro pacienty z rozsáhlého regionu.

Hlavní novinky