Přejít na hlavní obsah

Řekněte si o grant na podporu občanské společnosti

Spolek absolventů Masarykovy univerzity vyhlásil pátý ročník grantů TGM. Projekty můžou získat 4 až 50 tisíc korun.

Rozvinutá občanská společnost patří k fungování každého opravdu demokratického státu. Aktivní občané se můžou podílet na zlepšování veřejného prostoru nebo třeba kontrolovat politická rozhodnutí. Podpořit v takové činnosti vysokoškoláky chce Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (SAPMU).

Pátým rokem proto vyhlašuje takzvané Granty TGM. Jakýkoliv aktivní student Masarykovy univerzity, který se zajímá se o veřejné dění, vnímá nedostatky v celospolečenské diskuzi, chce aktivizovat lidi, ať už v mezikulturní či mezináboženské komunikaci nebo chce zavést nějakou inovaci do vzdělávání, může požádat o finanční podporu pro svůj záměr.

V minulých letech za finanční pomoci od SAPMU vzniklo několik zajímavých projektů s dlouhodobými přesahy. Byl to třeba #OSAfilm, dokument o autorských právech v hudebním průmyslu, nebo projekt Syreczech, zaměřený na mezikulturní komunikaci mezi Českou republikou a Sýrií.

Žádost o grant je možné podat do 17. dubna. Rozmezí finanční výpomoci je od 4 do 50 tisíc korun. Pokud je projekt jasně specifikovaný a jeho návaznost na podporu občanské společnosti zřejmá, je šance na získání grantu vysoká.

Hlavní novinky