Přejít na hlavní obsah

Univerzita třetího věku má 127 čerstvých absolventů

V akademickém roce 2004/05 zakončilo své studium na Univerzitě třetího věku (U3V) celkem 127 posluchačů. Osvědčení o absolvování U3V jim bylo předáno z rukou nového předsedy koordinační komise doc. Josefa Trny, proděkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Image
Předseda koordinační komise Univerzity třetího věku doc. Josef Trna předává jedné z posluchaček osvědčení o absolvování čtyřletého kurzu. Foto Ondřej Ženka.

Univerzita třetího věku nabízí svým posluchačům zejména dvouletý základní a dvouletý nástavbový kurz, jejichž přednášky zahrnují témata o přírodě, zdraví, umění, společnosti a podobně. Pro posluchače, kteří již tyto kurzy absolvovali, je dále nabízen oblíbený speciální kurz nazvaný Klub absolventů, který je volným pokračováním čtyřletého cyklu.

Počty posluchačů v U3V každým rokem rostou. Zatímco v roce 2001 navštěvovalo Univerzitu třetího věku pět set posluchačů, v akademickém roce 2004/2005 jich bylo již 820. Pro příští akademický rok přijme Masarykova univerzita dvě stě nových posluchačů.

Hlavní novinky