Přejít na hlavní obsah

Apríl: Vedení univerzity rozhodlo o zrušení jarního zkouškového období

Studenti Masarykovy univerzity budou nově všechny zkoušky skládat už v zápočtovém týdnu.

V polovině května budou mít studenti už po zkouškách. Vedení Masarykovy univerzity se rozhodlo, že namísto složitého vypisování zkušebních termínů otestuje znalosti posluchačů v posledním týdnu jarního semestru. Studenti si napíšou všechny závěrečné testy během posledních hodin zapsaných předmětů.

„Všimli jsme si enormního zájmu o takzvané předtermíny. Z toho vyplývá, že studenti chtějí mít zkoušky rychleji za sebou, a řekli jsme si, proč jim to nedopřát,“ vysvětlil prorektor pro rychlá řešení Tomáš Marný, jak vznikla idea jarní zkouškové období vynechat.

Zkrácené zkouškové bude mít podle něj řadu pozitiv. Studenti si ušetří stres z přihlašování na požadovaný termín a čas, který věnovali optimálnímu rozložení zkoušek, budou moci využít na přípravu na ukončení daných předmětů. „Každoročně naši pomoc vyhledalo několik studentů, kteří se při klikací časové soutěži v informačním systému hroutili. Takhle se jejich potíže zredukují pouze na tvorbu rozvrhu,“ vítá návrh školní psycholožka Marie Neklidná.

Z toho, že se studenti nestihnou připravit během jednoho týdne na všechny zkoušky, prorektor Marný strach nemá. „Studenti se stejně učí průběžně již během semestru a ve zkouškovém období jen opakují. Domníváme se, že šest týdnů je na opakování zbytečně dlouhých,“ uvádí prorektor a dodává, že pokud snad mezi studenty existují výjimky, které nechávají celé učivo až na pár dní těsně před tou kterou zkouškou, pak mají dostatek času, aby látku do konce semestru dohnali.

„Vlastně si myslím, že zkrácené období na ukončení předmětů bude mít pozitivní dopad na výsledky, neboť absence opravných termínů studenty donutí připravit se na jejich jediný pokus opravdu pořádně,“ míní Marný.

„Zároveň odpadne věčný spor o to, zda některá skupina neměla jednodušší variantu. Takhle budou mít všichni studenti stejné otázky a hodnocení bude skutečně spravedlivé,“ doplňuje Marný. Mezi další pozitiva patří také o šest týdnů delší prázdniny. „Pedagogové i studenti budou moci načerpat síly na delší dovolené a s odpočatou myslí lépe vstoupí do nového semestru.“

Někteří studenti však k nové zkouškové praxi vzhlíží s obavami. „Nevím, jak se mi podaří využít prázdniny navíc, které zkrácením zkouškového období získáme. Nesnáším nudu,“ strachuje se Lenka Připravená z pedagogické fakulty. Vedení univerzity studentům doporučuje tento čas využít krom aktivního odpočinku například ke stážím nebo krátkodobé praxi.

Pokud se změna osvědčí, Akademický senát ji na začátku příštího akademického roku zanese do Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity.

Poznámka redakce na závěr: Pokud jste předchozí řádky vzali vážně, pak vězte, že vyšel 1. dubna ;)

Hlavní novinky