Přejít na hlavní obsah

Díky výzkumu vzniklo nahrávací studio

Odborníci z FSS hledali aktivity, které pomáhají lidem ze znevýhodněného prostředí.

Začátkem dubna otevřelo v ulici Milady Horákové studio Amaro records.

Bývalá herna v ulici Milady Horákové se nedávno proměnila v nahrávací studio a další místnosti pro setkávání lidí z okolí. Svůj podíl na tom mají i lidé z fakulty sociálních studií.

Aktivita, která má pomoci lidem ze znevýhodněného prostředí, je praktickým výsledkem projektu, který mapoval nerovnosti a jejich možná řešení v deseti evropských městech. Vědci ze zapojených institucí sledovali situaci třeba v Benátkách nebo v Aténách. V Brně pak konkrétně v okolí Cejlu a Mostecké ulice.

„Zkoumali jsme problémy mladých lidí mezi šestnácti a devětadvaceti lety ze sociálně vyloučených lokalit. Mezi nejčastější patří vysoká nezaměstnanost a chudoba. Zjišťovali jsme také, jaká v místě fungují opatření, která mohou problémy nebo jejich příčiny zmírnit,“ popsal projekt vedoucí Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci Tomáš Sirovátka.

Výzkumníci se věnovali projektu tři roky a jeho výsledkem byl mimo jiné soubor inovativních aktivit, které v každém z deseti měst znevýhodněným mladým lidem pomáhají. „My i kolegové jsme hodnotili aktivity v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, trávení volného času, podnikání, sebeuplatnění a rozvoje komunity. Vypracovali jsme přehled tří desítek inovativních iniciativ-praktik, které vzešly buď od samotných mladých lidí, nebo neziskových organizací, či samosprávy,“ uvedl Sirovátka. Z nich si pak každé zapojené město vybralo jednu praktiku odjinud, kterou se pokusilo přenést na své území.

„Spojili jsme se s neziskovou organizací IQ Roma servis. Ta působí v Brně dlouho a z navrhovaných možností si vybrali projekt z Barcelony na vytvoření hudebního studia. Podařilo se jim pak najít skupinu mladých lidí, kteří se pustili do práce,“ uvedla Jana Válková, která se na výzkumu podílela.

Prostory poskytlo město Brno, fakulta sociálních studií pak přispěla asi 110 tisíci korunami na přípravu a realizaci projektu studia. Zakoupila také technické vybavení v hodnotě téměř 125 tisíc korun, které IQ Roma servis zapůjčila. Celkové náklady na studio Amaro records byly 802 tisíc korun.

„Těší mne, že náš tříletý projekt má praktické přínosy. Kromě studia to bude doufám také prosazení inovativních možností podpory znevýhodněných mladých lidí na evropské i národní úrovni,“ podotkl Sirovátka. „Je možná překvapující, kolik mladých lidí ve vyloučených lokalitách má nápady a chuť něco dělat, a pokud dostanou příležitost, mohou se uplatnit a pomáhat i ostatním. Například na budování studia pracovalo téměř padesát dobrovolníků.“

Hlavní novinky