Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má schválený rozpočet

V roce 2016 bude hospodařit s 6,2 miliardami korun. V investicích se počítá s rekonstrukcí filozofické fakulty.

Rozpočet Masarykovy univerzity na rok 2016 schválil v pondělí 2. května Akademický senát MU. Pro hlasovalo 37 z 38 přítomných senátorů, pouze jeden senátor se zdržel. Univerzita tak bude v roce 2016 hospodařit s rozpočtem ve výši 6,2 miliardy korun.

Téměř 5,9 miliard tvoří neinvestiční část rozpočtu. Významnou položkou této kapitoly je příspěvek na vzdělávání, který meziročně poklesl zhruba o dvacet pět milionů na plánovaných 1,8 miliardy, a takzvaná institucionální podpora na vědu a výzkum, kde se oproti loňsku naopak očekává narůst o 59 milionů korun na plánovaných 590 milionů korun na letošní rok pro celou univerzitu.

Významné snížení plánovaných výnosů se bude týkat investiční části rozpočtu, kde se počítá s částkou 292 milionů korun, zatímco ještě loni to bylo přes jednu miliardu. Důvodem tak razantního poklesu investic je, že v roce 2015 skončila možnost čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů. 

„Nové programovací období se ministerstvu školství bohužel již letos nepodaří reálně otevřít,“ doplnil kvestor Martin Veselý. Hlavní investicí v rámci MU bude druhá etapa rekonstrukce areálu filozofické fakulty.

Senátoři také schválili pravidla rozdělení hospodářského výsledku z roku 2015 ve výši 66 milionů korun a vzali na vědomí pravidla pro sestavení letošního rozpočtu.

Hlavní novinky