Přejít na hlavní obsah

Příležitost nastartovat svou vědeckou dráhu

Výsledky soutěže nového ročníku Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti byly vyhlášeny začátkem června.

Výraz Program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů, což je přesný název soutěže, říká vlastně vše podstatné. Do soutěže se může přihlásit každý student Masarykovy univerzity, který chce získat z univerzitních zdrojů finanční podporu na dosažení nadstandardních výsledků své diplomové či disertační práce. Program je také určen těm studentům, kteří mají zájem věnovat se výzkumné činnosti nad rámec běžných studijních povinností.

Program rektora MU vychází z myšlenky, že je potřeba podporovat snahu studentů pouštět se do náročných vědecko-výzkumných úkolů. Pro většinu uchazečů je to zároveň první příležitost, jak si vyzkoušet účast v podobném typu soutěže. Tato zkušenost se pak hodí všem, kteří chtějí ve vědecko-výzkumné činnosti pokračovat i v budoucnu.

K získání podpory musí studenti mimo jiné prokázat, že finance budou použity na projekt s vysokou odbornou úrovní s konkrétními výsledky a že je v jejich silách předsevzatých cílů dosáhnout. Všechny přijaté návrhy nejprve hodnotí oponenti. Zaměřují se nejen na odbornou stránku jednotlivých projektů, ale třeba také na to, zda student dokáže odpovídajícím způsobem odhadnout finanční náklady spojené s realizací projektu.

Ve druhé fázi se projektů i oponentských posudků ujímá komise z řad proděkanů a prorektorů, která vybírá nejlepší projekty. Nakonec je návrh komise předložen rektorovi a ten svým rozhodnutím celé výběrové řízení uzavře.

Loňský ročník vyvrcholí 29. června veřejným seminářem, na němž řešitelé obhájí před hodnoticími komisemi výsledky svých projektů.

Výsledky soutěže Programu rektora MU
V loňském roce bylo podpořeno celkem 30 návrhů, přičemž celková výše finanční podpory činila 1 906 600 Kč. V letošním roce je to již 32 návrhů, na které bude z univerzitních prostředků vynaloženo celkem 2 246 400 Kč. Nejvíce finančních prostředků pro akademický rok 2006/2007 získali studenti z Přírodovědecké fakulty (jednalo se celkem o 11 projektů), úspěšní byli také navrhovatelé z Filozofické fakulty (5 projektů), z Lékařské fakulty (4), z Fakulty sociálních studií a z Ekonomicko-správní fakulty (po 3 projektech), z Právnické fakulty a z Fakulty informatiky (po 2 projektech).

Hlavní novinky