Přejít na hlavní obsah

Rakouští soudci navštívili Právnickou fakultu

ImageSkupinu rakouských soudců hostila 11. května Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Soudci touto návštěvou završili svou týdenní studijní cestu po České republice. Pobyt organizovala rakouská Soudcovská unie ve spolupráci s rakouskými řešiteli výukového projektu Škola rakouského práva v Brně.

V besedě se zástupci fakulty projevili rakouští soudci zájem o aktuální otázky českého soukromého i veřejného práva. Na jejich otázky odpovídali kromě proděkana Kotáska také odborníci z katedry občanského práva profesoři Hrušková, Hurdík a Fiala, z katedry obchodního práva se besedy zúčastnila doc. Pokorná. K neformálnímu průběhu besedy velmi přispělo i vystoupení profesora Doralta z Wirtschaftsuniversität Wien, duchovního otce projektu Škola rakouského práva v Brně, s nímž již dlouhou dobu spolupracují učitelé katedry obchodního práva.

Součástí návštěvy bylo i předání absolventských osvědčení studentům, kteří na Právnické fakultě studovali základy rakouského soukromého práva. Foto: Archiv PrF MU.
Součástí návštěvy bylo i předání absolventských osvědčení studentům, kteří na Právnické fakultě studovali základy rakouského soukromého práva. Foto: Archiv PrF MU.

Součástí návštěvy bylo i slavnostní předání absolventských osvědčení studentům, kteří na Právnické fakultě v Brně studovali základy rakouského soukromého práva v rámci projektu Škola rakouského práva v Brně. Letos proběhl jubilejní pátý ročník projektu připravovaného Právnickou fakultou ve spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien (institut FOWI). Studia se účastnilo celkem dvacet posluchačů PrF, kteří se v průběhu dvou semestrů seznámili s rakouským občanským právem hmotným i procesním a právem obchodním včetně úpravy obchodních společností a cenných papírů. Zdokonalili si i praktické jazykové dovednosti, protože výuka je vedena v německém jazyce. Součástí výuky byla i návštěva soudních jednání na Handelsgericht ve Vídni.

Jarmila Pokorná,
katedra obchodního práva PrF MU

Hlavní novinky