Přejít na hlavní obsah

Letní škola oslaví čtyřicet let výuky češtiny jako cizího jazyka na FF

Již čtyřicátý běh Letní školy slovanských (bohemistických) studií (LŠSS), který pořádá Kabinet češtiny pro cizince FF MU, se uskuteční ve dnech 27. 7. až 24. 8. Jubilejního ročníku se zúčastní jak studenti bohemisté ze zahraničních univerzit, tak i takzvaní uživatelé jazyka. Na letošní LŠSS jsou přihlášeni studenti ze třiceti zemí celého světa, a to: reciproční stipendisté MŠMT ČR, studenti výukového programu EU – Erasmus-Socrates, frekventanti vzdělávacího programu Bohemicum z univerzity v Řezně a Pasově (SRN), kteří na LŠSS v Brně završují své roční studium českého jazyka, dále pak stipendisté Kabinetu češtiny pro cizince FF MU a studenti, kteří si pobyt na letní škole hradí sami.

Připravený program letní školy je velmi bohatý. Mimo hodiny přímé výuky českého jazyka v kurzech (na osmi úrovních pokročilosti ve třinácti kurzech) je připraven velký cyklus padesáti přednášek a besed z různých sfér života české společnosti, semináře z české literatury, ortografie, české výslovnosti a lexikálně-stylistická cvičení. Do programu je zařazen také cyklus deseti českých celovečerních filmů pod názvem Humor v českém filmu.

Výukový program bude doplněn čtyřmi exkurzemi. V tomto roce účastníci navštíví Beskydy, Moravský kras, zámky v Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Exkurzi do Bučovic a Slavkova povede a svým odborným výkladem doplní profesor Jiří Kroupa.
V rámci exkurze do Moravského krasu a Křtin a slavnostního zakončení 40. jubilejního ročníku LŠSS budou studenti moci vyslechnout varhanní koncert z děl českých mistrů a koncert českých a moravských lidových písní.

Letos se uskuteční i první setkání mladých bohemistů, kteří „prošli“ jako studenti brněnskou letní školou a v současné době působí na svých domovských univerzitách v rámci bohemistických kateder a ústavů. Pozvání přijalo třináct bohemistů, již během LŠSS prosloví své přednášky a někteří z nich se budou též podílet na výuce v kurzech.

Tak jako v letech minulých bude vydán sborník přednášek a besed LŠSS (letos je to již patnáctý ročník).
V tomto roce bude připraven také sborník přednášek mladých bohemistů, kterým chtějí oslavit čtyřicet let výuky českého jazyka jako jazyka cizího na FF MU.

Hlavní novinky