Přejít na hlavní obsah

Na děkana ekonomicko-správní fakulty znovu kandiduje Antonín Slaný

Akademický senát nového děkana zvolí 30. května. Kandidát je jediný.

Současný děkan ESF a jediný kandidát pro další funkční období Antonín Slaný.

Jediným kandidátem na post děkana Ekonomicko-správní fakulty MU je její současný šéf fakulty Antonín Slaný. Na středečním shromáždění akademické obce představil některé části svého programu. Ve svém projevu se zaměřil na několik bodů týkajících se budoucnosti fakulty. Volba děkana se bude konat v pondělí 30. května, nové funkční období začíná 1. listopadu 2016.

Své záměry shrnul tak, že nechce dělat žádné revoluce, ale beze změn se jeho případné další funkční období neobejde. Upozornil mimo jiné na nutnost přenastavení kultury práce. „V minulosti jsme si museli navyknout na hromadnou výuku. Na jednoho vyučujícího připadalo téměř 50 studentů. V tom nastala změna. Nyní zažíváme provoz, který tu byl naposledy v roce 2000,“ řekl Slaný s tím, že pokles počtu studentů na učitele umožňuje individualizaci výuky a soustředění se na talentované studenty.

Ve svém programovém prohlášení však také uvádí, že zatímco počty studentů výrazně klesají, u pedagogů to tak není. „Jsem velkým příznivcem poklesu počtu studentů na jednoho učitele na „rozumnou mez“, nikoli však takového, který by začal narušovat ekonomickou stabilitu celého provozu. Pokud klesl počet studentů na fakultě za poslední čtyři roky o celých 31 procent, nejeví se pokles počtu pedagogů za stejné období o 3 procenta jako úplně adekvátní. Bude třeba nalézt nějaké optimum,“ uvádí v prohlášení.

Zaměřit se chce také na marketing fakulty. „I my jsme svým způsobem podnikem nabízejícím specifické zboží, které bychom rádi prodávali těm nejlepším, nejtalentovanějším a nejmotivovanějším,“ podotkl Slaný s tím, že v třeba posílit prosazování značky fakulty zejména pak cestou skutečné modernizace fakultního webu, tvorbou multimediálních obsahů a tahem na vynalézavé aktivity na sociálních sítích.

Proměnou by mělo projít také doktorské studium na fakultě. „Tato forma studia by měla být více přitažlivá nejen pro čerstvé absolventy magisterských studijních programů, ale i pro nejrůznější odborníky z praxe,“ dodal Slaný.

Hlavní novinky