Přejít na hlavní obsah

Univerzita se spojila s charitou. Vyšle mediky pomáhat do Řecka

Studenti Lékařské fakulty MU vyrazí díky spolupráci s Diecézní charitou Brno v létě pomáhat do uprchlických táborů v Aténách.

Memorandum o spolupráci podepsali rektor Mikuláš Bek (druhý zprava) a ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman (vpravo).

Dvacítka budoucích lékařů a zdravotních sester, kteří studují na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, vyrazí v létě pomáhat do uprchlických táborů v řeckých Aténách. Je to první společná akce MU a Diecézní charity Brno, které v pondělí 20. června podepsaly memorandum o spolupráci.

Obě instituce se chtějí zasazovat o pomoc potřebným lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci a memorandum má vést k podpoře a realizaci humanitárních aktivit prostřednictvím dobrovolnické činnosti studentů.

„Na podzim loňského roku jsme zavedli pro studenty Masarykovy univerzity humanitární stipendia finančně podporující jejich dobrovolnické aktivity. Podpis memoranda je dalším krokem v naplňování cíle univerzity zapojit se do řešení společenských problémů,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy Ivan Malý. Doplnil, že memorandum pomůže vytvořit podmínky pro kvalifikované a relevantní zapojení studentů Masarykovy univerzity do dobrovolnické práce a rozšiřovat jejich znalosti a praktické dovednosti.

První plánovanou akcí je právě pomoc vybraných studentů lékařské fakulty v Řecku. Od 2. července tam postupně odcestuje pět čtyřčlenných skupin, v nichž bude vedle mediků vždy i jedna až dvě budoucí zdravotní sestry. Každá skupina na místě stráví jeden až dva týdny.

„Situace v Řecku se mění ze dne na den. Studenti zcela jistě budou pomáhat v Charitě Atény, která je naší partnerskou organizací a služby pro migranty v současné době tvoří její hlavní činnost. Další možností je i pomoc ve zdravotnických zařízeních pro sociálně slabé, tzv. sociálních klinikách,“ uvedl koordinátor humanitární pomoci Diecézní charity Brno Filip Habrman.

Podotkl, že působit by měli v táboře v centru Atén, kde je na šest tisíc uprchlíků. Během léta se pravděpodobně přesunou do čtyř nových táborů na okraji města, kam je budou následovat i dobrovolníci. „Budou především pomáhat zkušeným lékařům, například mohou převazovat rány,“ podotkl Habrman. Dodal, že s mediky pojede do Řecka i humanitární zásilka léků a zdravotnického materiálu.

Jedna z mediček-dobrovolnic Martina Žižlavská.

Zájem o dobrovolnickou práci byl nečekaně velký, přihlásilo se na padesát studentů. „Naše motivace je smíšená. Cítíme solidaritu s uprchlíky, kteří jsou v tíživé situaci, ale také víme, že si z akce odneseme cenné zkušenosti. Poznáme zdravotní péči v úplně jiném kontextu a podmínkách, než s jakými se setkáváme tady v nemocnicích, a zažijeme autentickou zkušenost seznámení se s uprchlíky jinak než skrze média,“ uvedla jedna z dobrovolnic Martina Žižlavská.

„Velmi si cením odvahy a ochoty vedení i samotných studentů Masarykovy univerzity zapojit se do humanitárních aktivit Diecézní charity Brno, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí. Jsem také velmi potěšen, že první společný projekt bude představovat zcela konkrétní pomoc v rámci migrační krize, ačkoliv toto téma vzbuzuje tak rozporuplné názory rozdělující českou společnost,“ doplnil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Finančně výjezd studentů podpoří Jihomoravský kraj a také Masarykova univerzita formou stipendijního programu na podporu humanitárních aktivit.

Hlavní novinky