Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita spustila vlastní systém pro registr smluv

Informace se z něj od 1. července automaticky přenášejí do centrálního registru smluv ministerstva vnitra.

Jako jedna z prvních škol v České republice spustila Masarykova univerzita Interní registr smluv pro zákonné zveřejňování smluv a jejich automatizovaný přenos do centrálního Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Reaguje tak na nový Zákon o registru smluv, který nabyl účinnosti 1. července 2016.

Nový zákon ukládá povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun bez DPH v Registru smluv Ministerstva vnitra (RS). Interní registr smluv zprovoznila univerzita jako součást vlastního Informačního systému a jeho prostřednictvím začala odesílat dokumenty do registru ministerstva vnitra. Odesílání probíhá zcela automatizovaně a s minimálními nároky na pracovní aparát.

Pro dosažení co možná největšího pohodlí dotčených pracovníků disponuje Interní registr smluv nejen nástroji sběru a dávkového odesílání smluv do RS, ale také funkcemi umožňujícími doplnění a úpravu již uveřejněné smlouvy, například přidání příloh k uveřejněné smlouvě, nebo znepřístupnění uveřejněné smlouvy.

„Smyslem není pouze evidence dokumentů, tak jak ji vyžaduje zákon, ale zejména zjednodušení a zpřehlednění práce,“ říká vedoucí vývoje ISu Michal Brandejs.

Hlavní novinky