Přejít na hlavní obsah

Mendelovy spisy budou v digitalizované podobě přístupné na webu

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity se totiž nově stalo součástí Biodiversity Heritage Library.

Spis Pokusy s rostlinnými hybridy, kterým Mendel položil základy genetiky.

Zpřístupnit spisy Gregora Johanna Mendela všem zájemcům chce v příštích letech Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. Originální dokumenty ze sbírky Starobrněnského opatství hodlá muzeum zdigitalizovat a zveřejnit jako součást databáze Biodiversity Heritage Library (BHL), jejímž přidruženým členem se nedávno stalo. Volně přístupné na webu tak budou například Mendelovy poznámky známé jako Notizblatt, či Darwinovy knihy s Mendelovými poznámkami. První dokumenty se v databázi BHL objeví už v měsíci listopadu tohoto roku.

„Mendelova práce patří k tomu nejlepšímu, co povstalo z lidské mysli a my máme povinnost ji zpřístupnit veřejnosti. Muzeum vystavuje a spravuje část originálů, ale nemůže je půjčovat každému, kdo by chtěl. Proto jsme se rozhodli připojit k Biodiversity Heritage Library a takto dokumenty zpřístupnit,“ uvedl ředitel Mendelova muzea Ondřej Dostál.

Kromě zpřístupnění originálů na webu plánuje muzeum také přepis dokumentů, které jsou psány ručně německy písmem kurent, do v současnosti srozumitelné typografické úpravy a jejich následný překlad do angličtiny. „Vnímáme to jako službu veřejnosti a možná i splácení dluhu Mendelovu odkazu a jeho nedostatečné propagaci v minulosti,“ zdůraznil ředitel.

BHL vzniklo za účelem zvýšení dostupnosti vědecké přírodovědné literatury. Jde o konsorcium knihoven, muzeí a univerzit, které nabízejí možnost prohlédnout si vzácné historické originály v digitální podobně.

„Hlavní myšlenka byla a je v tom, že řada vědeckých prací existuje pouze v malém počtu kusů a není jednoduché se k nim dostat. Cílem je proto vše digitalizovat, zajistit volné licence a nabídnout dokumenty skrze web všem zájemcům,“ doplnil Dostál. Kromě Mendelova muzea patří z českých institucí ke konsorciu ještě Národní muzeum v Praze.

Hlavní novinky