Přejít na hlavní obsah

Univerzitní kampus si můžete projít i virtuálně

Virtuální prohlídky veškerých venkovních prostor bohunického kampusu Masarykovy univerzity vznikly díky práci studenta geografie.

Novou virtuální prohlídku venkovních prostor Univerzitního kampusu Bohunice spustila Masarykova univerzita. Zájemci si díky ní mohou prohlédnout prostory okolo všech budov a ve snímcích najdou také odkazy na informace o pavilonech, uměleckých dílech nebo zastávkách hromadné dopravy.  

Snímky jsou výsledkem závěrečné práce studenta geografie Tomáše Kvíčaly. „Dlouhodobě spolupracujeme se studenty na zadávání závěrečných prací. Chceme, aby práce našly reálné využití v provozu univerzity. Mimo jiné proto jsme navrhli zdokumentovat venkovní prostory kampusu, které doposud nebyly touto formou zachyceny,“ popsal pozadí vzniku projektu David Mikstein ze Správy Univerzitního kampusu Bohunice.

Jedním z impulsů pro zmapování okolí všech pavilonů byla zhruba desítka uměleckých děl, která se v kampusu nacházejí a o nichž si nyní zájemci mohou zjistit další podrobnosti. Virtuální prohlídka totiž odkazuje na popisy budov či soch umístěných na webových stránkách univerzity, kde jsou informace stále aktualizovány.

„Kromě široké veřejnosti má virtuální prohlídka velké uplatnění i pro správu budov. Jejím zaměstnancům usnadní v tak rozsáhlém areálu orientaci. Mohou si například na reálných fotografiích ověřit umístění venkovních technologií nebo majetku při jeho inventarizaci, aniž by museli celý areál procházet,“ podotkl Mikstein.

Správa bude snímky pravidelně aktualizovat a zvažuje rozšíření virtuální prohlídky o další části kampusu, chodby a společné prostory, a jejich využití například pro navigaci návštěvníků odborných konferencí či seminářů. Připravuje se také její instalace na informační panely u vstupů do areálu kampusu.

Hlavní novinky