Přejít na hlavní obsah

Masarykově univerzitě pomůže nová Mezinárodní vědecká rada

Čtveřice světových vědců jí bude radit s promýšlením výzkumných strategií.

Nová Mezinárodní vědecká rada Masarykovy univerzity se vůbec poprvé sejde 17. a 18. října. Čtyři mezinárodně uznávaní odborníci budou pomáhat univerzitě při vytváření vědeckých strategií a poskytovat nezávislé posouzení a poradenství ve vědeckých otázkách. Rada by se měla scházet vždy jednou ročně.

Členy rady jsou profesor Josef Jiřičný z Curyšské univerzity, profesor Peter Williamson z Cambridgeské univerzity, profesor Thomas A. Henzinger z rakouského Institutu pro vědu a technologie a profesorka Marie-Janine Calic z Mnichovské univerzity (LMU). Jednatelkou bude molekulární bioložka Mary O´Connell, která působí na MU od roku 2014 v rámci programu ERA Chair.

„Mezinárodní vědecká rada má sloužit především jako poradní sbor při vymýšlení výzkumných strategií a plánů univerzity. Její členové budou mít možnost vyjádřit se také ke konkrétním nástrojům, které chceme zavádět ve snaze napomoci výzkumu,“ přiblížil náplň činnosti poradního sboru prorektor pro výzkum Petr Dvořák. Doplnil, že první jednání rady bude věnováno důkladnému představení univerzity.

Prostřednictvím svých mezinárodně respektovaných členů by rada také měla šířit dobré jméno MU v zahraničí. „Rada je sestavena z osobností, které reprezentují nejkvalitnější instituce, jsou to vědci světového formátu a jsou také ochotni pracovat pro naši univerzitu. Věřím, že jejich činnost pro nás bude přínosem,“ uvedl Dvořák.

Přečtěte si profily členů rady:

Expert na molekulární výzkum rakoviny Josef Jiřičný.

Josef Jiřičný – ředitel a zakladatel Ústavu molekulárního výzkumu rakoviny Curyšské univerzity. Studoval na Aston University v Birminghamu a na Londýnské univerzitě. Je členem Evropské organizace molekulární biologie a vědecké společnosti Academia Europaea. Zabývá se výzkumem molekulárních mechanismů opravy DNA v lidských buňkách se zaměřením na kolorektální karcinom.

Světový odborník na ekonomiku Číny Peter Williamson.

Peter Williamson – ředitel studií managementu na uznávané Cambridge Judge Business School. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu, poradenství a vzdělávání vedoucích pracovníků a působil také v řadě společností jako poradce. Jeho výzkum se zaměřuje mimo jiné na globalizaci a její důsledky pro podnikové strategie, věnuje se strategiím pro úspěch v Číně, internacionalizaci čínských podniků a jejich celosvětovému dopadu.

Uznávaný informatik Thomas A. Henzinger - mimo jiné čestný doktor MU.

Thomas A. Henzinger – prezident Institutu pro vědu a technologie v Rakousku. Vysokoškolské vzdělání získal na Univerzitě Jana Keplera v Linci a na univerzitě v americkém Delawaru. Doktorát z informatiky obhájil na Stanfordské univerzitě a následně zastával akademické pozice na Cornellově univerzitě a na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Zabývá se moderní teorií systémů a nástroji pro design a verifikaci spolehlivosti software, hardware a vestavěných systémů.

Odbornice na dějiny východní a jižní Evropy Marie-Janine Calic.

Marie-Janine Calic – německá historička specializující se na východoevropské a jihoevropské dějiny. Působí na Mnichovské univerzitě (LMU), která je třicátou nejlepší univerzitou světa a nejlepší v Německu. Ve výzkumu se zajímá o konflikty, hospodářství a sociální dějiny jihovýchodní Evropy a etnické menšiny. Pracovala mimo jiné pro Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii.

Hlavní novinky