Přejít na hlavní obsah

Ekonomicko-správní fakulta slaví čtvrt století. Ocenila sedm osobností

Děkan Antonín Slaný vyznamenal mimo jiné Jaroslava Rektoříka nebo Jaroslava Nekudu.

Cenu převzal i někdejší děkan Jaroslav Rektořík (vlevo).

Pamětní medaile předal českým i zahraničním osobnostem děkan Ekonomicko-správní fakulty MU Antonín Slaný u příležitosti 25. výročí zahájení výuky. Na rozšířeném zasedání vědecké rady fakulty, které se odehrálo ve středu 19. října, ocenil sedm spolupracovníků a jednu spolupracující organizaci.

O založení ekonomicko-správní fakulty rozhodl Akademický senát MU v roce 1990, 30. září následující roku pak fakulta zahájila výuku, a to pro 110 studentů v budově Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu. Za čtvrt století prošlo fakultou 11 350 absolventů, řada z nich působí na významných pozicích doma i v zahraničí.

Děkan Slaný připomněl na shromáždění kromě historie fakulty také její současnou situaci a výzvy, kterým bude čelit. Patří mezi ně počty studentů, které v posledních šesti letech poklesly na polovinu.

„Když ekonom vidí, že klesá zájem o produkt, zachmuří čelo. Když se ale na situaci podívá pohledem medicínským, je situace hned jiná - teplota vyskočí nahoru, aby se po čase a správné léčbě vrátila zase tam, kde mám být. V letech 2005 až 2012 byl obrovský nárůst počtu studentů nepřirozenou abnormalitou a nyní se vracíme k normálu,“ uvedl Slaný. Doplnil, že fakulta se nemusí obávat nezájmu studentů, protože nejen mezi brněnským ekonomickými fakultami patří mezi nejvýběrovější.

Podívejte se na videozáznam z akce


Osm vyznamenaných
Pamětní medaili, která je výrazem uznání a ocenění fakulty za dlouholetou přínosnou spolupráci ve prospěch rozvoje fakulty, vědy a vzdělanosti obdržel John Anchor, ředitel pro mezinárodní rozvoj na Ekonomické fakultě Univerzity v Huddersfieldu ve Velké Británii, s níž ESF úzce spolupracuje. Studenti bakalářského studia mohou na tamní univerzitě strávit část bakalářského studia a získat diplom obou škol.

Gilles Guiheux (zcela vlevo).

Dalším oceněným byl Gilles Guiheux, který je vysokoškolským pedagogem působícím na Univerzitě Rennes I. Věnuje se výuce a výzkumu v oblasti veřejných financí, srovnávacího a ekonomického práva, stejně jako širším aspektům veřejné správy. S ekonomicko-správní fakultou spolupracuje od roku 1999, kdy v Brně vznikl ve spolupráci s institutem IPAG (Institut de Préparation a l´Administration Générale) společný obor l´Administration Publique.

Štefan Majtán.

Medaili získal také Vojtěch Krebs z Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil dříve na ESF a zapojil se mimo jiné do vytváření nových doktorských studijních programů oboru Hospodářská politika. Ocenění obdržel i Štefan Majtán z Ekonomické univerzity v Bratislavě, který je významným a uznávaným odborníkem v oblasti podnikohospodářské vědy a zasloužil se o spolupráci obou institucí. Je mnohaletým aktivním členem vědecké rady fakulty.

Jaroslav Nekuda.

Dále byl oceněn Jaroslav Nekuda, který působí na ESF od jejího založení. Je vedoucím střediska vědeckých informací, patřícím do sítě univerzitních knihoven a angažuje se také v oblasti sociologických výzkumů.

Antonín Peltrám.

Cenu získal také Antonín Peltrám, renomovaný odborník v oboru dopravní ekonomie a politiky, který se podílel na vzniku mezioborového týmu Telčská skupina a podporoval mimo jiné vznik Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku na ESF. Posledním oceněným byl dlouholetý člen vedení fakulty a její někdejší děkan Jaroslav Rektořík.

Ladislav Chodák z Regionální hospodářské komory.

Děkan ocenil také Regionální hospodářskou komoru, jejíž odborníci se podílejí na výuce na fakultě. Zapojení Komory mimo jiné umožnilo rekonstrukci bakalářského a navazujícího magisterského studia na fakultě v souladu s aktuálními potřebami trhu práce.

Hlavní novinky