Přejít na hlavní obsah

Pět z třinácti Fulbrightistů z USA letos přilákala Muni

V podzimním semestru na Masarykově univerzitě přednášejí o komiksu, datové žurnalistice nebo o teorii modelů.

Justin Hall učí na filozofické fakultě předmět Graphic Novel: History, Analysis, Contex.

Třináct akademiků z USA v letošním školním roce míří přes prestižní Fulbrightův program na české univerzity a vědecká pracoviště. Pětice z nich, tedy více než třetina, si přitom vybrala za své působiště Masarykovu univerzitu – ta letos dokonce přilákala více stipendistů než Univerzita Karlova, která hostuje čtyři americké stipendisty.

Zbylá čtveřice Fulbrightistů míří na Akademii věd ČR, Českou zemědělskou univerzitu v Praze, České vysoké učení technické v Praze a na Univerzitu Palackého v Olomouci.

Tři Fulbrighisti na podzim, dva na jaro
Každý z Fulbrightistů stráví na Masarykově univerzitě jeden semestr. Složení pětice amerických akademiků je velmi pestré – na podzim na fakultu sociálních studií přijel učit významný novinář a držitel Putlizerovy ceny za veřejnou službu Stephen Doig z Arizonské státní univerzity, ústav matematiky a statistiky na přírodovědecké fakultě přivítal odborníka Tibora Bekeho z University of Massachusetts a katedra anglistiky a amerikanistiky na filozofické fakultě zase Justina Robinsona Halla z Callifornia College of Arts.

V jarním semestru na fakultu sociálních studií dorazí profesor Schuyler Foerster z United States Air Force Academy a na filozofickou fakultu umělecký režisér Gene Joseph Terruso z University of the Arts ve Philadelphii, který v současnosti učí na Divadelní fakultě Janáčkovy akademii múzických umění v Brně.

Tibora Bekeho do Brna přivedla dlouholetá spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity.

Důvody, proč si američtí akademici vybrali Česko, jsou různé. Tibora Bekeho do Brna přivedla dlouholetá spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. „S ústavem matematiky a statistiky jsem začal spolupracovat už na konci devadesátých let, když jsem psal dizertaci na Massachusetts Institute of Technology a narazil jsem na zajímavou publikaci profesora Rosického z Masarykovy univerzity. Naše spolupráce mě nakonec tento podzim přivedla do Brna,“ popisuje Beke.

Beke tento semestr na fakultě vyučuje kurz Geometric applications of model theory. „Před začátkem výuky mě upozorňovali, že čeští studenti jsou v hodinách většinou pasivní a tiší, ale ničeho takového jsem si nevšiml. Můj kurz navštěvují nadšení studenti, s nimiž je radost pracovat,“ myslí si.

Podobně studenty Masarykovy univerzity hodnotí i komiksový kreslíř Justin Hall. Překvapilo ho, jak se zapojují do výuky i jejich energičnost. Hall pracuje v USA na umělecké univerzitě, takže učit studenty neuměleckých oborů předmět Graphic Novel: History, Analysis, Context je pro něj milá změna. „Někteří studenti byli ze začátku trošku nervózní z kreslení a vyprávění příběhů skrz obrázky, ale musím říct, že jejich práce je opravdu skvělá,“ říká Hall.

Stejně jako u Bekeho, i Halla do Brna přivedly dlouhodobé kontakty. „Nikoliv však moje, ale mojí americké kolegyně Rebekah Bloydové. Ta byla Fulbrightovou stipendistkou na Katedře anglistiky a amerikanistiky MU v roce 1999. Do Brna se zamilovala a neustále se sem vrací. Když přišla s nápadem, že bych tu mohl učit téma, jež čím dál víc zajímá i akademiky, nemohl jsem odmítnout,“ vysvětluje Hall.

Svůj pobyt v Česku se Hall snaží využít na maximum. V Praze by se v následujících měsících rád setkal s některými českými tvůrci komiksů a rozšířil tak svou mezinárodních síť kontaktů. Plánuje také přednášky ve Zlíně a zřejmě i v Olomouci a Ústí nad Labem.

Na FSS učí držitel Pulitzerovy ceny
I Stephen Doig, americký novinář a držitel Pulitzerovy ceny, který tento semestr vyučuje na fakultě sociálních studií předměty Data Journalism a Reporting Public Affairs, se snaží během svého pobytu přednášet i jinde než na Masarykově univerzitě.

Stephen Doig vyučuje na fakultě sociálních studií předměty Data Journalism a Reporting Public Affairs.

Nedávno například přednášel na americké ambasádě v Praze na téma Role médií v amerických prezidentských volbách, poté i na konferenci v Praze, jíž se zúčastnilo 250 evropských novinářů a dalších mediálních expertů. „Mám naplánovanou i přednášku v Olomouci pro studenty žurnalistiky. A na 8. listopadu mě americká ambasáda v Praze pozvala na noční program, kde budu komentovat výsledky prezidentských voleb v USA,“ přibližuje americký profesor působící na Arizonské státní univerzitě.

Fulbrightova komise působí v Česku pětadvacet let, za tu dobu do USA vycestovalo téměř 900 českých studentů, středoškolských a vysokoškolských učitelů a vědců a přes 700 jejich amerických kolegů přijelo do Česka učit nebo bádat.

Hlavní novinky