Přejít na hlavní obsah

Pedagogická fakulta při oslavách nastartovala tradici oceňování učitelů-absolventů

U příležitosti 70. výročí převzali ocenění významné osobnosti fakulty i úspěšní učitele z praxe.

Univerzitní medaile, ocenění děkana nebo cenu Pedagog roku dostalo několik desítek fakultních osobností a absolventů.

Oslavy 70. výročí založení včera vyvrcholily na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Přímo v areálu fakulty byla odhalena kinetická plastika sloužící jako pocta zdejšímu bývalému učiteli, filozofovi Janu Patočkovi. Kromě toho si přišly pro ocenění z rukou děkana Jiřího Němce a rektora univerzity Mikuláše Beka osobnosti fakulty a úspěšní absolventi, kteří v praxi působí jako učitelé.

Novou kinetickou plastiku budou odteď míjet všichni studenti a zaměstnanci, kteří se projdou po schodišti do druhého patra fakultní budovy B. Zdánlivě abstraktní dílo představuje dvojitý hodinový stroj, který se pohybuje a v určitém momentu připomíná otevřenou knihu.

„Kniha se pohybem hodin neustále otvírá a zavírá. Plastika má připomínat Jana Patočku, který na škole působil v letech 1946 až 1948,“ vysvětlil po odhalení plastiky její autor Matěj Smetana. Střídmost díla je daná také osobností Patočky, který byl podle slov umělce striktně věcným člověkem.

Nová kinetická plastika v prostorách pedagogické fakulty symbolizuje knihu a je věnovaná filozofovi Janu Patočkovi. Autorem je Matěj Smetana.

Děkan pedagogické fakulty Jiří Němec při odhalování nového díla podotkl, že kniha je také symbolem fakulty a poznání. „Okamžik, kdy se rozevřená kniha v plastice objeví, je velice krátký, jako by ten čas, kdy máme možnost studovat, proletěl v mžiku a hned zmizel. Važme si proto toho, že žijeme v době, kdy můžeme z knih studovat a číst je svobodně,“ vyzval Němec, a připomenul tak doby, kdy tomu bylo na pedagogických fakultách právě naopak.

Fakulty vzdělávající učitele vznikly v roce 1946 jako projev snahy vychovávat budoucí učitele organizovaně. Po komunistickém ovládnutí moci se tak ale muselo výrazně dít v duchu nového politického uspořádání. Kvůli politické situaci musel ostatně na fakultě v roce 1948 přestat působit také dnes připomínaný Patočka.

Jedno z nejvyšších ocenění, stříbrnou medaili, dostal Radek Horáček z katedry výtvarné výchovy.

Díky oslavám 70. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity včera dostali ocenění lidé, kteří pomohli rozvoji pedagogické fakulty už ve svobodných poměrech. Rektor Bek a děkan Němec předali čtyři stříbrné, devět bronzových a pět malých bronzových medailí a k tomu devět ocenění děkana.

Fakulta také nově ustanovila cenu Pedagog roku, kterou budou odteď každoročně dostávat absolventi školy, kteří mají mimořádné úspěchy jako praktikující učitelé a získali si respekt odborné komunity, rodičů i žáků. Ocenění má být pro kantory také motivací do další práce a podle prvního ročníku se zdá, že to bude fungovat.

Každý z oceněných se může přesně dočíst, čeho si na něm například kolegové váží a proč jej tedy na cenu navrhli. Mimo toho je čtyřem vyznamenaným kantorům odměnou také poznávací zájezd v hodnotě dvanáct tisíc korunu, který mají využít na svoje další vzdělávání.

Přehled vyznamenaných:

Nositelé ocenění Pedagog roku
Učitel/ka 1. stupně: Jana Pašková, ZŠ Brno, Horácké náměstí 13
Učitel/ka střední školy: Iveta Höferová, Gymnázium a Střední škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
Asistent pedagoga, speciální a sociální pedagog, další pedagogické – neučitelské profese: Michal Holáň, Škola života o.p.s.
Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině: Pavlína Žilková, Lipka – Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno

Nositelé stříbrných medailí
Radek Horáček
Věra Janíková
Josef Trna
Marie Vítková

Nositelé bronzových medailí
Růžena Blažková
Světlana Hanušová
Hana Horká
Petr Kamenický
Jaromír Kolejka
Naděžda Krsková
Evžen Řehulka
Hana Stehlíková Babyrádová
Věra Vojtová

Nositelé malých bronzových medailí
Eva Doleželová
Miroslav Chocholatý
Stanislav Střelec
Jiří Šibor
Vlastimil Švec

Nositelé Ocenění děkana
Rudolf Šrámek
Tým Cvidos: Martina Dvořáková, Alexandra Peschlová, Jitka Bónová, Monika Foltánová, Otto Kryzan
Hana Peloušková
Irena Plucková
Blanka Pravdová
Lenka Remsová
Ema Štěpařová

Hlavní novinky