Přejít na hlavní obsah

Studenti a akademici mohou soutěžit o Cenu rektora

Nominace do deseti kategorií, oceňujících tvůrčí i vědeckou činnosti nebo vynikající studenty, se sbírají ještě do 10. února.

Rektor Mikuláš Bek vyhlásil soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity. Nominovat své favority mohou vedoucí jednotlivých součásti MU (typicky děkani) do 10. února, do každé kategorie přitom mohou navrhnout maximálně jednoho člověka.

O oceněných rozhoduje rektor na základě doporučení hodnotících komisí. Vítězové soutěže se univerzitní veřejnosti představí na tradičním květnovém obřadu Dies academicus.

Úplné podrobnosti k procesu navrhování a výběru nositelů ceny najdou zájemci na webu Odbor pro akademické záležitosti Rektorátu Masarykovy univerzity.

Soutěž je vyhlášena v těchto kategoriích:
- Cena za významný tvůrčí počin
- Cena za významný umělecký počin
- Cena za významný sportovní výkon
- Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
- Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
- Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
- Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU
- Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
- Cena za vynikající disertační práci
- Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti

Hlavní novinky