Přejít na hlavní obsah

Filozofická fakulta otevřela online kurzy pro veřejnost

První čtyři mikrokurzy se věnují migraci, Zlaté bule sicilské, buddhistické ikonografii a prostoru v mysli a jazyce.

Zlatá bula sicilská.

Představovat humanitní vědy poutavě, odborně a dostupně v online prostředí si dala za cíl Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, která v únoru odstartovala projekt Humanitní vědy dokořán. Na webu open.phil.muni.cz otevřela čtyři online kurzy, které návštěvníkům zdarma přiblíží vybrané obory. Můžou si tak vyzkoušet, jaké by to bylo je studovat.

Jak rozumět buddhistickým obrazům? Co mají všechny jazyky na světě společné? A jak probíhala migrace lidí v průběhu dějin? Mimo jiné na tyto otázky odpovídají v mikrokurzech odborníci z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Čtyři aktuálně dostupné kurzy reprezentují čtyři obory. Jmenují se Migrace v průběhu tisíciletí (Dějiny starověku), Buddhistická ikonografie: Umění nebo náboženství (Religionistika), Zlatá bula sicilská: od reality k mýtům a zase zpět (Historie) a Prostor v mysli a jazyce (Český jazyk a literatura).

„Mikrokurzy jsme vytvořili s jednoduchým záměrem. Chceme předat zájemcům znalosti k různým tématům, kterými se na fakultě vědci a studenti zabývají, a přiblížit daný vědní obor veřejnosti. To vše v rozmezí desítek minut, výhradně online a otevřeně celému světu,“ komentuje proděkan filozofické fakulty Petr Škyřík. Mimo už existující kurzů by brzy měly vzniknout ještě dva, a to Římské umění pozdní antiky: pohané, křesťané a kočovníci (Dějiny umění) a Jak pochopit pahorek duchů? (Pravěká archeologie Předního východu).

Projekt Humanitní vědy dokořán si bere za vzor úspěšné zahraniční kurzy na platformách, jako je Coursera nebo edX. Oproti obvyklému formátu masových otevřených online kurzů se však tyto věnují úžeji vymezenému tématu, a nabízejí tak vzdělávací obsah v koncentrované a dynamické podobě.

Základem mikrokurzů jsou videa, obvykle ve formě rozhovoru odborníka se studentem, doplněná o výpovědi studentů, kteří daný obor aktuálně studují. Součástí platformy jsou i textové materiály a ověřovací úkoly, stejně jako prostor pro přímou komunikaci s vyučujícími kurzu.

Hlavní novinky