Přejít na hlavní obsah

Čestný doktorát Muni převzal biochemik Wolfgang Baumeister

Jde o historicky první udělení tohoto titulu na základě návrhu výzkumného institutu Ceitec MU.

Wolfgang Baumeister a Karel Říha.

Německý biochemik, odborník na proteinovou vědu a elektronovou mikroskopii Wolfgang Baumeister, dnes obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity. Současný ředitel Ústavu Maxe Plancka pro biochemii v Martinsriedu ocenění převzal v aule na právnické fakultě z rukou Karla Říhy, zástupce ředitele pro vědu Ceitecu MU.

Profesor Baumeister se dlouhodobě zabývá výzkumem buněčných systémů, ale také vývojem technologií elektronové mikroskopie pro biologický výzkum. Zásadní vliv na biologii a chemii měl především jeho přínos k vývoji nových technik kryo-elektronové mikroskopie a zejména kryo-elektronové tomografie.

„Tyto metody znamenaly technologickou revoluci, neboť přinesly možnosti provádět výzkum buněčných částic v podmínkách co nejvíce se blížících prostředí v živých buňkách,“ uvedl Jiří Nantl, ředitel institutu Ceitec MU, který udělení čestného doktorátu navrhl.

Prorektor Martin Bareš na ceremonii připomněl, že jde o vůbec první čestný doktorát MU udělený na základě návrhu Ceitecu MU. Profesor Baumeister má totiž velkou zásluhu na tom, že se podařilo v prostorách bohunického kampusu zřídit laboratoř kryo-elektronové mikroskopie.

Ve střední a východní Evropě je dnes zcela jedinečným pracovištěm a Masarykova univerzita díky tomu rozvíjí výzkum v oblasti strukturní biologie, která dokáže popsat buňky a jejich části až na úroveň atomů. Jedním z posledních úspěchů vědců z Ceitecu MU v tomto oboru byl první popis struktury vybraných virů, které napadají včely.

Podívejte se na videointerview Muni TV


Wolfgang Baumeister se narodil v roce 1946 v německém Wesselingu a vysokoškolské studium absolvoval na univerzitách v Münsteru, Bonnu a Düsseldorfu. Od roku 1983 působí jako vedoucí výzkumné skupiny v Ústavu Maxe Plancka pro biochemii a od roku 1988 je jeho ředitelem.

Baumeister je autorem téměř pěti set vědeckých prací. S jeho myšlenkami měli možnost se odborníci i veřejnost blíže seznámit mimo jiné v minulém roce, kdy v Brně přednášel v rámci cyklu Mendel Lectures pořádaného Masarykovou univerzitou.

Hlavní novinky