Přejít na hlavní obsah

Unikátní česká národopisná encyklopedie je na světě

AnotaceEncyklopedieZapomenout na staré české zvyky, kroje či národní buditele by se teď nemělo. Česká veřejnost má totiž k dispozici unikátní dílo mapující lidovou kulturu Čech, Moravy a Slezska. Na tomto u nás jedinečném projektu se podíleli etnologové (národopisci) z MU ve spolupráci s Akademií věd České republiky. Třídílnou publikaci její tvůrci slavnostně prezentovali poslední listopadový čtvrtek na univerzitní půdě.

„Příručka je adresována vědeckým pracovníkům univerzit, muzeí, ale má sloužit také jako doplněk pro výuku na školách a široké veřejnosti,“ řekl na prezentaci etnolog AV ČR Stanislav Brouček. Publikace, kterou představil jeden z jejích hlavních tvůrců Miroslav Válka z Ústavu evropské etnologie FF MU, skrývá 2 200 hesel, podílelo se na ní sto dvacet autorů, třináct z nich se však vydání knihy nedožilo. Prolistovat si novou národopisnou publikaci nebude moci už ani její hlavní tvůrce za MU – profesor Richard Jeřábek.

Po profesoru Jeřábkovi je Miroslav Válka druhým nejaktivnějším člověkem z Ústavu evropské etnologie, který se na tvorbě unikátní publikace podílel. Foto: Pavla Ondrušková.
Po profesoru Jeřábkovi je Miroslav Válka druhým nejaktivnějším člověkem z Ústavu evropské etnologie, který se na tvorbě unikátní publikace podílel. Foto: Pavla Ondrušková.
První pokusy o vydání etnografické encyklopedie se objevily již na konci 19. století jako součást programu národopisných úkolů spojených s Národopisnou výstavou českoslovanskou.

Nejnovější návrh na encyklopedické zpracování díla věnovaného lidové kultuře Čech, Moravy a Slezska se zrodil v Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV ČR v březnu 1993. „Od počátku bylo zřejmé, že na projektu, který má rovnoměrně pokrývat celé území České republiky, se vedle akademického ústavu musí podílet další příbuzně zaměřená, vysokoškolská instituce,“ píše se v předmluvě knihy. „Akademie věd se tedy domluvila s profesorem Jeřábkem z Masarykovy univerzity, že jeho ústav bude patronovat moravskoslezskou část,“ uvedl Stanislav Brouček, který se na tvorbě knihy také podílel.

Původně mělo vzniknout dílo, jehož součástí měl být sled věcných i biografických hesel současně. „Záhy se však ukázalo, že biografická část encyklopedie se do značné míry překrývá s Biografickým slovníkem českých národopisců, připravovaným Richardem Jeřábkem. Proto došlo k dohodě, na jejímž základě se biografický slovník stal součástí encyklopedie jako její samostatný svazek,“ uvádí se v předmluvě knihy.

Redakční rada oslovila všechny významné osobnosti oboru a příslušné instituce k autorskému podílu na vypracování více než dvou tisíc hesel. V mnoha případech se tak mohli do prací zapojit i poslední žijící znalci s potřebnou terénní i teoretickou zkušeností. Autorský tým se tak rozrostl o další odborníky z vysokých škol, centrálních i regionálních institucí, muzeí, archivů a také o emeritní pracovníky.

Hlavní novinky