Přejít na hlavní obsah

Nejlepší investice je investice do vzdělání

AnotaceSvobodaDosavadní proděkan Martin Svoboda byl 5. prosince jmenován děkanem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Jak se dívá na novou práci a budoucnost školy?

Byl jste zvolen před čtrnácti dny. Už se objevily nějaké povinnosti v souvislosti s novou funkcí?

Prozatím se nic nezměnilo, protože pracuji v užším vedení fakulty již řadu let. Vykonávám funkci proděkana pro vnější a zahraniční vztahy, takže práce je zatím stejná.

Budete se ještě věnovat odborné činnosti a práci se studenty i v nové funkci?
Určitě ano, protože je nezbytně nutné mít určitou zpětnou vazbu. Samozřejmě nebudu tolik učit, jako tomu bylo doposud. Vždy jsem učil víc, než bych měl, i co se týče funkce proděkana a nějak mě to neomezovalo, ani mi to nevadilo. Chci vést aspoň jeden předmět v prezenčním studiu a povinnosti včetně výuky mi zůstanou i v rámci doktorského studia.

Jak jste se dostal ke studiu ekonomie?
Vyplynulo to z takové historické geneze, protože jsem dlouhodobě dělal vrcholový sport jak na aktivní úrovni, tak jako trenér, a v rámci „komplexní péče“ o špičkové sportovce jsou nezbytné znalosti financí, managementu a ostatních ekonomických záležitostí. Tudíž jsem se nutně musel zabývat i touto stránkou věci. Pak už je jen krůček, aby ty praktické potřeby a znalosti byly doplněny teorií a studiem.
Novým děkanem Ekonomicko-správní fakulty se na začátku prosince stal Martin Svoboda, který na fakultě zastával funkci proděkana pro vnější a zahraniční vztahy. Foto: Martin Kopáček.
Novým děkanem Ekonomicko-správní fakulty se na začátku prosince stal Martin Svoboda, který na fakultě zastával funkci proděkana pro vnější a zahraniční vztahy. Foto: Martin Kopáček.

Jakému sportu jste se věnoval?
Hrál jsem do osmnácti let vrcholově tenis. Potom jsem dělal profesionálního trenéra a managera sportovců v zahraničí. Vystudoval jsem nejvyšší trenérské třídy v USA, Německu a ČR.

Ve své teoretické činnosti se zabýváte investicemi. V minulosti jste se jimi zabýval i v praxi. Co vás přimělo vydat se na akademickou dráhu?
Příští rok to bude dvacet let, co se investicemi zabývám. Za tu dobu jsem prošel téměř vším, čím se dá projít. Od finančního analytika, přes správce majetku, portfoliového managera i člověka, který o tom píše, a potom samozřejmě byl jen krůček k akademické dráze.

Nebylo by přeci jen lukrativnější věnovat se obchodování a investicím „na plný úvazek“?
Tím jsem si prošel a podobně jako mnoho mých zahraničních kolegů jsem skončil u určitého segmentu finančních instrumentů. Asi mám krédo, že je důležité nabyté zkušenosti předávat dál a pomáhat zvyšovat odborné znalosti a celkovou finanční gramotnost. Sám můžu profesně růst spíše, když se budu věnovat financím v teoretické rovině.

Zmiňoval jste finanční gramotnost. Co je potřeba, aby se zvýšila?
Samozřejmě důležité je vzdělání. Pokud jej člověk má, tak se těžko nechá nalákat na nějaké neseriozní nabídky. Úkolem vysoké školy, především ekonomických fakult, by mělo být pomoci rozšiřovat finanční povědomí a studenty připravit do života. Vyučování předmětu finance je na vysokých školách v České republice velmi teoretické a málokdy implikuje ty nejmodernější trendy. To může být i úkol pro ESF MU, nabídnout nějakou alternativu a zvýšit tím prestiž celé fakulty.

Čeho byste chtěl dosáhnout v příštích čtyřech letech vašeho funkčního období?
Mým cílem je věnovat pozornost kvalitě hlavních činností fakulty, to znamená vzdělávání a výzkumu, podporovaným efektivním fungováním administrativy. Optimalizovat strukturu fakulty tak, aby obstála nejen v domácí, ale i zahraniční konkurenci ekonomických fakult. V minulosti jsme byli vnímáni jako fakulta, na kterou bylo těžké se dostat, což nás také určitým způsobem zavazuje. I naši budoucí studenti vnímají velice silně, jakou kvalitu studia jednotlivé fakulty nabízejí, a tuto kvalitu poptávají a budou ji poptávat stále více.
 
Burza a obchodování na ní je pro běžného člověka zahaleno rouškou tajemství. Myslíte si, že se lidé burzy bojí oprávněně? Na to se mě velice často ptají na mých přednáškách. Já si myslím, že burza a finanční trhy jsou určitým způsobem démonizované. V průběhu vývoje vznikly mýty, že se jedná o vysoce rizikové operace. Hlubší pochopení toho, jak tento systém funguje, a rozvoj finančního povědomí by napomohly, aby tato scestná představa byla odstraněna.
 
Co byste poradil někomu, kdo se chce věnovat investicím?

Nejlepší je investovat do sebe. To znamená studovat, učit se jazyky a zvyšovat své ekonomicko-finanční povědomí a potom teprve investovat. Nejdůležitější je nejdříve se informovat. Ale znovu opakuji: nejlepší investice pro studenty je investovat do vzdělání.
 
ESF MU má vcelku krátkou historii. V současnosti však dle statistik mají její absolventi ve srovnání s ostatními vysoké platy a nízkou nezaměstnanost. Čím si to vysvětlujete?
Je to boom v současné době, kdy se projevuje ohromný nedostatek kvalitních lidí této profilace. My to vnímáme velice silně. Snažili jsme se rozvinout spolupráci s firmami, což se nám daří, a budeme tuto činnost posilovat. Poptávka po lidech ekonomické profilace bude pokračovat, ale bude se výrazně zvyšovat tlak na kvalitu.

Co byste vzkázal studentům, kteří tuto školu studují nebo chtějí studovat?
Naše fakulta se bude snažit, aby se kvalita studia stále zlepšovala. Aby studenti byli jak na fakultu, tak sami na sebe hrdí, že ji absolvovali, a aby věděli, že čas strávený na fakultě je určitě posunul v jejich znalostech a rozhledech. Studenti jsou přeci našimi klienty a každý klient se ptá, jaká kvalita služeb je nabízena.

Hlavní novinky