Přejít na hlavní obsah

Ceitec a vídeňská výzkumná centra nabízí společné služby

Firmy i akademické instituce se díky tomu snadněji dostanou třeba k většímu spektru laboratorních přístrojů a dalšímu zařízení.

Atrium Ceitecu Masarykovy univerzity.

Ceitec Masarykovy univerzity začal intenzivněji spolupracovat s výzkumným institutem VBCF z Vídně. Díky programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg AT-CZ vytvořili s dalšími třemi centry katalog služeb, které společně nabízejí firmám a akademickým institucím. Nové služby budou díky tomu odborně na podstatně vyšší úrovni, inovované a jednoduše dostupné.

Na pilotním projektu, který umožní efektivněji nabízet technologické vybavení, znalosti a zkušenosti z oblasti výzkumu živých i materiálových věd, se podílejí ještě Ceitec VUT, mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC a IST Austria.

Instituce spolupracují už několik let. Postupně zjistily, že si ve službách, které nabízejí dalším uživatelům, nekonkurují, ale naopak se mohou velmi dobře doplňovat. „Všechna zapojená centra disponují takzvanými core facilitami, tedy laboratořemi a zařízeními, která mohou využívat i další výzkumné instituce či soukromé společnosti. Hledali jsme tedy cesty, jak spolupráci v této oblasti prohloubit a potenciál našich zařízení využít,“ uvedla manažerka projektu Kateřina Vágnerová.

Kromě katalogu tak výzkumníci společně vytvářejí i databázi potenciálních uživatelů a plánují dále rozvíjet aktuálně používané metody měření a technologické postupy a pořádat prezentace jejich možného využití případným zájemcům. Kromě společných workshopů budou výsledky spolupráce zpřístupňovány formou otevřeného přístupu k inovacím.

V praxi by to mělo vypadat tak, že když přijde do jedné z institucí vědec, který potřebuje získat určitá data, budou o poptávce informováni i kolegové z dalších zapojených institucí. Společně pak výzkumníkovi nabídnou komplexní řešení, které by běžně bez této přeshraniční spolupráce nebylo možné připravit.

Spolupráci využívají také výzkumníci přímo z Ceitecu. „Společně s kolegy z Vídně vyvíjíme metodu, která pro nás bude konkurenční výhodou na českém trhu, ale už teď víme, že nám přivede zákazníky i z Rakouska,“ uvedl vedoucí genomické laboratoře Boris Tichý.

Hlavní novinky