Přejít na hlavní obsah

Medici pomohli hospicu

anotace_mediciNení žádné tajemství, že kromě studia studenti také často hloubají nad nabytými znalostmi u piva nebo na nějaké party. Že ale dokáží prostřednictvím vydařené oslavy i pomáhat potřebným, není úplně obvyklé. Právě studenti čtvrtého ročníku z Lékařské fakulty se začátkem listopadu rozhodli na oslavu poloviny studia uspořádat Medické půlení a výtěžek z akce ve výši dvacet tisíc korun věnovali Hospicu sv. Josefa v Rajhradu.

„Touto akcí, která dle ohlasů neměla obdoby, jsme chtěli poukázat na dvě věci. Za prvé na to, že se dá studentská zábava spojit s mecenášstvím potřebným, a za druhé chceme jako studenti Lékařské fakulty ukázat, že nám jako budoucím lékařům není postavení nemocných lhostejné,“ svěřil se za všechny organizátory Jan Kocanda.

hospic
Finanční dar v hodnotě dvaceti tisíc, jako výtěžek z Medického půlení, věnovali studenti Lékařské fakulty na Hospic sv. Josefa v Rajhradu. Foto: Archiv studentů LF MU.

Ředitel Oblastní charity Rajhrad Jaromír Bílý neskrýval dojetí, jež mu připravila návštěva studentů, kteří mu přijeli finanční dar v polovině listopadu osobně předat. „Radost z tohoto daru zdaleka nespočívá jen v jeho nominální hodnotě. Mnohem cennější je jeho hodnota morální a etická. Dále i to, že dárci jsou velmi mladí lidé, budoucí lékaři a lékařky, kteří již v průběhu studia cítí potřebu pomáhat nemocným a trpícím,“ uvedl Bílý.

Aktivitu studentů ocenili i pedagogové. „Velice mě potěšilo, že si studenti uvědomili, že Půlení nemusí být jen samoúčelná zábava, ale že může zároveň i posloužit dobré věci. Pokud budou naši studenti takto uvažovat i nadále, půjdu se k nim časem s důvěrou nechat ošetřit, až budou hotovými lékaři,“ řekl Ondřej Zahradníček z Mikrobiologického ústavu při Lékařské fakultě.

Hlavní novinky