Přejít na hlavní obsah

Právnická fakulta spustila nový cyklus konferencí

anotace_pravoKonferenci nazvanou Dny veřejného práva se v polovině listopadu rozhodla uspořádat Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Právnickou fakultou Trnavské univerzity. Dvoudenní setkání evropských odborníku probíhalo v několika sekcích, nad nimiž převzali záštitu přední osobnosti českého práva.

„Jsem děkankou zatím šest měsíců a jedna z mých velkým představ byla učinit Právnickou fakultu ještě více nejen pedagogickým, ale také vědeckým pracovištěm, a rozvinout mezinárodní spolupráci,“ komentovala děkanka PrF Naděžda Rozehnalová motivaci pro pořádání této události a dodala, že by chtěla v příštím roce ustálit cyklus konferencí, které by se konaly vždy na jaře i na podzim. Příští rok by se tak na jaře měl konat již druhý ročník konference PFAMEI, jejímž cílem je prezentace výsledků vědecké práce doktorandů a mladých vědců, a v podzimních měsících by se měla ustálit tradice podzimních dnů práva.

pravo
Na konferenci Dny veřejného práva se sjela řada významných zahraničních hostů, mezi jinými i Dr. Matthias Leech ze Švýcarska (vlevo) a Dr. Ian Curry-Sumner z Nizozemi (uprostřed). Foto: David Povolný.

Letošního prvního ročníku se zúčastnili hosté zejména z okolních států – z Rakouska, z Polska a z Maďarska, ale také z Běloruska a z Litvy a pozvání přijali i hosté ze Švýcarska a z Nizozemí. Oblasti, kterými se ve svých přednáškách a diskuzích zabývali, byly sekce trestního práva, nad kterou převzala záštitu nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká, dále sekce ústavního práva, nad kterou převzal záštitu předseda ústavního soudu Pavel Rychetský, sekce správního a finančního práva, nad kterou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, a také sekce mezinárodního a evropského práva, nad kterou převzala záštitu děkanka Rozehnalová.

Hlavní novinky