Přejít na hlavní obsah

Neurochirurgové nacvičovali v anatomickém ústavu operace hlavy

Lékařská fakulta MU pravidelně hostí prestižní preparační kurzy.

Teorii a praxi nejde moc oddělovat, kurzy tedy mají většinou nějaký krátký teoretický úvod, po kterém si účastníci vyzkouší práci na skutečném těle.

Vzdělávání je nikdy nekončící proces také pro chirurgy. Učit se nové postupy nebo si zkoušet jiné přístupy ke konkrétním zákrokům mohou už několik let také díky Anatomickému ústavu Lékařské fakulty MU, který zajišťuje pořádání takzvaných preparačních kurzů. Tento víkend se do prostor ústavu sjeli světoví odborníci na neurochirurgii na kurz pořádaný pod záštitou World Federation of Neurosurgical Societies.

„Preparačních kurzů se mohou pasivně účastnit také naši učitelé a v omezené míře i studenti lékařské fakulty. Anatomové z fakulty si tak udržují kontakt s klinickými pracovníky a naši studenti zase vidí praktický význam znalostí anatomie,“ uvedl přednosta Anatomického ústavu Petr Dubový.

Kurzy pomáhají mladým lékařům v dalším vzdělávání a nabízí se i studentům, kteří se díky nim mohou seznámit s chirurgickými zákroky v praxi a ne jen prostřednictvím studia anatomie.

„Ve škole se jim snažíme předat ucelený obraz anatomie lidského těla, při tom se však nevyhneme velkému zjednodušení. Pokud se pak dostanou do praxe, tak zjistí, že zkušení odborníci mají mnohem hlubší a podrobnější znalosti anatomie jednotlivých částí těla, na které se specializují,“ vysvětlil přínosy kurzů jejich spoluorganizátor Marek Joukal.

Na aktuálním setkání, které v prostorách ústavu organizuje Edukační centrum praktické anatomie, se mohli seznámit také se skutečnými případy operací v lebeční dutině a vyzkoušet si chirurgické postupy na připravených preparátech.

„Teorii a praxi nejde moc oddělovat, kurzy tedy mají většinou nějaký krátký teoretický úvod, po kterém si účastníci vyzkouší práci na skutečném těle. Mají tady k dispozici kompletně vybavený sál, stejně jako v nemocnici, a mohou si tak vyzkoušet i práci na nových postupech či s novými materiály před tím, než je budou aplikovat na svých pacientech,“ přiblížil Joukal.

Zkušenosti předávali zhruba pětadvaceti účastníkům lektoři z Česka i zahraničí. Zájem o účast na kurzech je velký. V Česku se jinde nenabízí.

Na kurzu byla mimo jiné prezentována série případových studií meningeomů, což jsou nádory tvrdé pleny mozkové v oblasti malého křídla kosti klínové. „Operační řešení těchto tumorů je velmi komplikované a často vyžaduje speciální přístup přes očnici. Tento přístup si účastníci mohli vyzkoušet pod dohledem zkušených lektorů na preparátech s barevně odlišenými tepnami a žilami,“ doplnil Joukal.

Zkušenosti předávali zhruba pětadvaceti účastníkům lektoři z Česka i zahraničí. Zájem o účast na kurzech je podle Joukala velký. Na Anatomickém ústavu je pořádají od roku 2006, a to čtyři až pět do roka pokaždé na jiné téma.

„Účastníci si pochvalují nejen kvalitu preparátů, na kterých mohou pracovat, ale také prostředí ústavu, který patří v rámci České republiky i Evropy k nejmodernějším. Podobné kurzy se navíc organizují jen na několika místech v Evropě, nejblíž v rakouském Gratzu či Innsburcku,“ podotkl Joukal.

Hlavní novinky