Přejít na hlavní obsah

Rozvojové země si uvědomily svoji vyjednávací sílu,

Přijel jste přednášet o právu Světové obchodní organizace? Jak je to se znalostí tohoto práva v Česku?
Pracuji v této oblasti již několik let a vím, že tato problematika se ve světě těší stále větší oblibě. Z vlastní zkušenosti však vím, že dobré informační zdroje o právu Světové obchodní organizace, je těžké v jednotlivých zemích najít. Považuji za velký úspěch, že se brněnské právnické fakultě podařilo navázat velice cenné kontakty s odborníky z celého světa a že tak pro své studenty připravila celý seriál přednášek o právu Světové obchodní organizace, který podle mých informací, zahájil přední americký právník Gary N. Horlick z Washingtonu.

Proč vy osobně se tímto tématem zabýváte?
Díky mému učiteli je ve mně cosi jako poslání přesvědčit lidi, aby si uvědomili relevantnost Světové obchodní organizace (WTO). V devadesáti devíti procentech informují média o případech týkajících se WTO negativním způsobem – je to pochopitelné, protože vděčné téma jsou zejména tisíce demonstrantů protestujících proti zlé WTO, která vnucuje liberální trh celému světu. A to prostě a jednoduše není pravda. Abychom pochopili, proč to není pravda, musí se ale najít nějaký mechanismus, který bude schopen napravit tuto situaci.

Když zastáváte takový názor, jak reagujete na připomínky, že WTO nemá legitimní nástroj rozhodování a nahrává bohatým státům?
Pokud jde o nelegitimní rozhodování – tato výhrada je zřejmě pravdivá, ale je také pravda, že na papíře existuje princip konsenzu, který umožňuje, aby se na souhlasu musela usnést kvalifikovaná většina. Tento princip však nebyl až na pár výjimek použitý. To by se jistě mělo napravit. Pokud jde o další část vaší otázky. V kole rozhovorů v Doha, které probíhá nyní, je jasně vidět, že rozvojové země začaly držet spolu a nutit vyspělé země k závazkům, což nebyl příklad předchozího Uruguayského kola – to bylo podle názoru poslední kolo, kde vyspělé státy mohly vnucovat rozvojovým zemím pravidla, která tyto země samy nechtěly přijmout. Teď si začínají uvědomovat, že mají vyjednávací sílu a že mohou být velmi úspěšné. A to je určitě dobře.

Hlavní novinky