Přejít na hlavní obsah

Podpora „zeleného“ podnikání

anotace_ekoinkubatorV roce 2006 vznikl projekt EkoInkubátor, který představuje ucelený balík předmětů o environmentálně přívětivém „zeleném“ podnikání. V nadcházejícím jarním semestru projekt otevírá druhý cyklus pro nové zájemce z řad studentů MU. Co je smyslem projektu a co projekt studentům nabízí?

EkoInkubátor je společný projekt Fakulty sociálních studií, Ekonomicko-správní fakulty MU a Nadace Partnerství, který finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Hlavní myšlenkou projektu je připravit studenty pro rozběh vlastního „zeleného“ podnikání (např. výroby ekologicky šetrných výrobků, biopotravin, ekologicky příznivějších technologií, poskytování služeb v oblasti ekoturistiky či ekologického poradenství). Vedlejším cílem je rozšířit ekonomické vzdělání mezi studenty environmentálních oborů a naopak environmentální vzdělání mezi budoucími ekonomy.

EkoInkubátor nabízí v rámci jednoho cyklu (jarní – podzimní – jarní semestr) blok třinácti předmětů, přičemž část z nich si studenti volí podle svého zájmu. Vedle klasické výuky je studentům přiblížena i současná realita „zeleného“ podnikání formou exkurzí v českých i zahraničních podnicích.

ekoinkubator
Studenti měli možnost navštívit také české i zahraniční podniky – jednou z akcí byla exkurze do cementárny. Foto: Kateřina Kobosilová.

Pro zajímavost, v prvním roce se studenti seznámili s realitou moštárny, spalovny, biozemědělství a recyklace průmyslových odpadů. Další tematické exkurze se týkaly zelené energie (Drahanská vrchovina, Dolní Rakousko) a ochrany životního prostředí ve velkých průmyslových podnicích (cementárna, výroba pneumatik). Poznatky z návštěv studenti uplatnili při řešení případových studií, které měly navštívené podniky možnost dále využít.

Závěrečným krokem projektu je zpracování „zeleného“ podnikatelského záměru pod dohledem odborníků z praxe. Jednotlivé týmové záměry vyhodnotí odborná komise a vybere nejlepší projekt, který získá finanční ocenění. EkoInkubátor formou poradenství podpoří studenty, kteří se rozhodnou svůj podnikatelský záměr uskutečnit.

Projekt je otevřen pro studenty denního studia na MU. V současné době je možné přihlásit se do nového běhu. Informace jsou k dispozici na webové stránce inkubator.fss.muni.cz.

Hlavní novinky