Přejít na hlavní obsah

Lékařská fakulta bude volit děkana. Kandiduje jen Bareš

Martin Bareš dnes představil své priority. Volba děkana Lékařské fakulty MU se odehraje 16. května.

Nové vedení bude mít od února 2018 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Na úterní prezentaci kandidátů se představil jediný uchazeč o funkci děkana, v současnosti prorektor pro akademické záležitosti a neurolog Martin Bareš. Samotná volba fakultním akademických senátem se odehraje v úterý 16. května.

Mezi Barešovy priority bude patřit snížení počtu studentů připadajících na jednoho pedagoga a zprovoznění nového simulačního centra (SIMU), které se zásadně promítne do celého pojetí výuky na fakultě.

„Nečeká nás lehké období. Potýkáme se dlouhodobě s neudržitelným podfinancováním výuky na lékařských fakultách v České republice, což považuji za o řád více alarmující, než je stagnace peněz na výzkum. Musíme společně s dalšími lékařskými fakultami vyjednávat specifickou podporu ministerstva školství,“ uvedl Martin Bareš.

Základní Barešovým cílem je zkvalitnění a internacionalizace výuky na lékařské fakultě. „Je potřeba zejména snížit počet studentů připadajících na jednoho pedagoga a lákat co nejvíce nadaných a současně motivovaných středoškoláků,“ popsal Bareš jednu ze svých priorit.

Další ze zásadních cílů bude vybudování Simulačního centra Masarykovy univerzity v bohunickém kampusu, na který má škola získat prostředky z evropských fondů. „SIMU nabídne částečné snížení závislosti klinických oborů na výukové kapacitě nemocnic. Vnímám ho jako naprosto zásadní doplněk ke spektru moderní výuky na fakultě,“ vysvětlil kandidát.

Bareš zmínil také potřebu rozvinout a modernizovat komunikaci uvnitř fakulty i navenek. „21. století si žádá moderní webovou prezentaci fakulty a prezentaci na sociálních sítích. Musíme zlepšit práci se studentskými spolky i s našimi absolventy a více spolu mluvit uvnitř fakulty," nastínil Bareš.

Volba nového děkana lékařské fakulty se bude konat v úterý 16. května. Pokud fakultní akademický senát Bareše zvolí a rektor ho jmenuje, začne mu čtyřletý mandát v únoru roku 2018.

Hlavní novinky