Přejít na hlavní obsah

Historici umění už ušli tisíc kilometrů. Teď startují sbírku na knihu

Větší část experimentální poutě po středověké Francii mají studenti Masarykovy univerzity za sebou.

Ohromných 1500 kilometrů měli před sebou na začátku března studenti dějin umění z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří si řekli, že budou poznávat středověké památky Francie jako tehdejší poutníci a projdou zemi pěšky.

Zatím se jim opravdu daří. Mají za sebou 1012 kilometrů chůze a třítýdenní pobyt v opatství v Conques na jihu Francie, kde se odehrál workshop za účasti předních světových odborníků na středověk. Aktuálně nocují v klášteře v St. Benoit sur-Loire a spustili crowdfundingovou kampaň, aby mohli po návratu vydat mimořádnou závěrečnou publikaci.

Na kampaň může kdokoliv přispět skrze server Indiegogo

 udělali
 se svými příznivci a už teď tam visí teaser na film, který o celé výpravě vznikne. Zdarma jsou tam přístupné
. O pouti také postupně vznikají
zaměřené na nejrůznější aspekty pouti a poutnictví.

Z vědeckého pohledu je projekt s názvem Stěhovaví historici umění ojedinělým experimentem, díky kterému se studenti bezprostředně setkávají se středověkými památkami a nahlížejí na ně podobným způsobem, jako se na ně dívali lidé v době, kdy díla vznikla.

„K největším úspěchům našeho projektu doposud patří exkluzivní setkání s nejstarší křesťanskou sochou sv. Fides z 9. století, a to mimo její muzejní kontext, což nám umožnilo prožít shledání s tímto uměleckým dílem doslova tváří v tvář,“ sdělil na dálku vedoucí výpravy Ivan Foletti.

Kromě zájmu badatelů a médií je celý projekt provázen výjimečnou štědrostí lidí, které studenti na své cestě potkávají. „Přicházíme do kontaktu s prostředím Francie, kde je běžné přijmout dvanáct poutníků, nasytit je a poskytnout jim přístřeší. Média nám v posledních týdnech prezentovala Francii zachvácenou agresivní předvolební kampaní. My se však setkáváme především s neuvěřitelnou vlnou solidarity,“ zdůraznil Foletti.

Projekt Stěhovaví historici umění je pedagogickým a vědeckým experimentem, který má podobu čtyřměsíční poutě. Ta zahrne celkem 1500 kilometrů pěší cesty napříč Francií a Švýcarskem, z Lausanne do Mont Saint-Michel. Pod vedením Ivana Folettiho, docenta na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a odborného asistenta na univerzitě v Lausanne, si tento projekt klade za cíl zkoumat středověké dědictví Francie a Švýcarska z úhlu pohledu, který běžné vysokoškolské studium neposkytuje.

Jedenáct studentů Masarykovy univerzity při své výpravě následuje středověké poutnické cesty, přičemž se postupně zastavují ve třech významných centrech klášterní kultury: Sainte-Foy v Conques, Saint-Benoît-sur-Loire a Mont-Saint-Michel v Normandii. Během těchto zastavení jim v klášterech přednášejí význační odborníci na středověk, jako je Hans Belting, Cynthia Hahn, Éric Palazzo, Cécile Voyer nebo Michele Bacci.

Hlavní novinky